ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   /   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Σύγχρονα εργαλεία και οδηγοι με σκοπό την υποστήριξη των μελών του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
31/03/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας συνεχίζοντας τις προσπάθειες του για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των ΜΜΕ σε ανταγωνιστικές και καινοτόμες πρακτικές, επιθυμεί να παράσχει στα μέλη του εργαλεία και οδηγούς με σκοπό την υποστήριξη τους στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  Με στόχο λοιπόν την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των μελών του παρουσιάζει  ένα  εξειδικευμένο οδηγό ο οποίος εκπονήθηκε από το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με αντικείμενο: "Πράσινη Επιχειρηματικότητα".

 Ο οδηγός για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα  απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες θέλουν να καινοτομήσουν είτε σε επίπεδο προϊόντος/υπηρεσίας είτε σε επίπεδο διαδικασιών.

Στο κείμενο του εγχειριδίου αναδεικνύεται η συμβολή και οι προοπτικές του νέου, δυναμικού και σε πολλούς άγνωστου κόσμου των «πράσινων» επιχειρηματικών δράσεων και πρακτικών με στόχο τη σταδιακή προσαρμογή της επικρατούσας νοοτροπίας με την οποία λειτουργούν και επιχειρούν  σήμερα οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, το εγχειρίδιο σκοπεύει να:       

1. Διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις απαραίτητες πηγές πληροφοριών και απαντήσεων σε θέματα που σχετίζονται με μια, λίγο-πολύ, συγκεχυμένη αντίληψη γύρω από το «πράσινο επιχειρείν».

2. Παρουσιάσει τις δυνατότητες και προοπτικές που ανοίγονται  στην ελληνική αγορά για την ανάληψη επιτυχημένων πρωτοβουλιών «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

3. Αναδείξει τρόπους βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησής.

4.Προβάλει τα πλεονεκτήματα μιας  «πράσινης» επιχειρηματικής δράσης και της ανάλογης σχέσης της με το οικονομικό αποτέλεσμα.

5. Καταγράψει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των «πράσινων» επιχειρηματικών σχεδίων.

6. Βοηθήσει στην προσαρμογή των επιχειρηματικών σχεδίων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της «πράσινης» αγοράς.

7. Ωθήσει στην αξιοποίηση όλων των επιχειρηματικών δυνατοτήτων, που προκύπτουν από την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος.

8. Ενισχύσει, τελικά, την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην ελληνική και διεθνή αγορά
 

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos egxeiridio_prasinis-epixeirimatikotitas_F41355415.pdf