ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ    / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ    / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ    / ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  RSS 2.0 

Δικαιολογητικά για την Εγγραφή Μεσίτη Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων βάσει του άρθρου 21, Ν.4583/2018 ΦΕΚ 212/Α/18.12.2018: 1. ΑΙΤΗΣΗ 2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή διαβατήριο 3. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισοτίμου σχολείου της αλλοδαπής. (Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφραση τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας). 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ή ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ που να βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε..... (10/01/2024)

περισσότερα »
1x1

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)    Για τον διαχειριστή της εταιρείας Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της  Απολυτήριο λυκείου ή Πτυχίο Bεβαίωση Επιτυχίας από την Τράπεζα Ελλάδος ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ Για το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ    Βεβαίωση Έναρξης της ΔΟΥ της δραστηριότητας του ασφαλιστικού ..... (15/02/2023)

περισσότερα »
1x1

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)     Απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο  Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία  Βεβαίωση Έναρξης  Δ.Ο.Υ  του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή προσωποποιημένη πληροφόρηση από τη myAAΔΕ Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  μετά την κατάθεση των παραπάνω ..... (15/02/2023)

περισσότερα »
1x1