ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    / ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ  RSS 2.0 

Νέα Δράση " Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" (05/06/2018)
Νέα Δράση " Ψηφιακό Άλμα " (05/06/2018)
Νέα Δράση " Ψηφιακό Βήμα " (05/06/2018)
Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - B Κύκλος» (3η περίοδος υποβολών) (08/06/2018)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης της Δράσης «Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων (Β' κύκλος) » (18/05/2018)
Υποχρεώσεις Δημοσιότητας για δικαιούχους της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών MME για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» (15/05/2018)
Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (11/05/2018)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Β΄ προσωρινού καταλόγου της Δράσης Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων (08/05/2018)
Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" - Παράταση έως τις 15/5/2018 (02/04/2018)
Δικαιολογητικά Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων (Β' κύκλος) » (02/04/2018)


1  2  3  4  5  6  7  8  9