ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    / ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ  RSS 2.0 

Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης για το Μεταφορικό Ισοδύναμο (19/02/2019)
Ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας και Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» (18/02/2019)
Αρχείο Συχνών-Ερωτήσεων Απαντήσεων για την Δράση Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση (14/02/2019)
Αρχείο Συχνών-Ερωτήσεων Απαντήσεων για την Δράση Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. (14/02/2019)
Αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με επιπλέον 200 εκατ. ευρώ. (12/02/2019)
Νέες επιδοτούμενες δράσεις για υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις-Παράταση έναρξης υποβολών (07/02/2019)
Μεταφορικό Ισοδύναμο (31/01/2019)
2 Νέες επιδοτούμενες δράσεις για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (24/12/2018)
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα (31/10/2018)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα". (26/10/2018)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››