ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  RSS 2.0 

1x1
velos Προϊόντα Π.Ο.Π-Λαδοτύρι Μυτιλήνης (24/10/2019)
velos Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015. Σχετ. : Ν. 4305/2014 (18/03/2015)
velos Δ.Τ.ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (25/02/2009)
velos 1o ΑDRIATinn Innovation Weekend (ADRInno), Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, 27-29 Μαρτίου, 2015, Κέρκυρα) (11/03/2015)
velos πρόγραμμα κατάρτισης αυτοαπασχολούμενων στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα στο νομό Κερκύρας (25/02/2009)
velos ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, E-SHOP ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (04/03/2015)
velos ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ (25/02/2009)
velos ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, E-SHOP ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (04/03/2015)
velos Αιγυπτιακή Αγορά (25/02/2009)
velos ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ (03/03/2015)


1  2  3  4  5  6  7  8