ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  RSS 2.0 

Προϊόντα Π.Ο.Π-Λαδοτύρι Μυτιλήνης (24/10/2019)
Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015. Σχετ. : Ν. 4305/2014 (18/03/2015)
Δ.Τ.ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (25/02/2009)
1o ΑDRIATinn Innovation Weekend (ADRInno), Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, 27-29 Μαρτίου, 2015, Κέρκυρα) (11/03/2015)
πρόγραμμα κατάρτισης αυτοαπασχολούμενων στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα στο νομό Κερκύρας (25/02/2009)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, E-SHOP ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (04/03/2015)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ (25/02/2009)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, E-SHOP ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (04/03/2015)
Αιγυπτιακή Αγορά (25/02/2009)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ (03/03/2015)


1  2  3  4  5  6  7  8