ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ    / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ    / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ    / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ  RSS 2.0 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Δικαιολογητικά καταχώρισης ασφαλιστικών υπαλλήλων Κάθε ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής που απασχολεί στην επιχείρησή του υπαλλήλους οι οποίοι συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών  προϊόντων, υποχρεούται (ν. 4583/18.12.2018, ΦΕΚ 212 Α΄) να δηλώσει τους πιστοποιημένους αυτούς υπαλλήλους του στο Επιμελητήριο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση του εργοδότη προς το Επιμελητήριο Κέρκυρας. για καταχώρηση στα ειδικά μητρώα διαμεσολ..... (22/05/2023)

περισσότερα »
1x1

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)    Για τον διαχειριστή της εταιρείας Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της  Απολυτήριο λυκείου ή Πτυχίο Bεβαίωση Επιτυχίας από την Τράπεζα Ελλάδος ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ Για το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ    Βεβαίωση Έναρξης της ΔΟΥ της δραστηριότητας του ασφαλιστικού ..... (15/02/2023)

περισσότερα »
1x1

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)     Απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο  Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία  Βεβαίωση Έναρξης  Δ.Ο.Υ  του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή προσωποποιημένη πληροφόρηση από τη myAAΔΕ Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  μετά την κατάθεση των παραπάνω ..... (15/02/2023)

περισσότερα »
1x1