ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ    / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΗ  RSS 2.0 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ ΔΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. (12/02/2024)
ΓΕΜΗ: Online καταχώριση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας με έδρα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05/10/2023)
Ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων με απλές διαδικασίες μέσω του gov.gr (16/01/2023)
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ (11/01/2023)
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ (11/01/2023)
Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022) (27/10/2022)
Διαγραφή εκτελωνιστών από το Γ.Ε.ΜΗ. (24/10/2022)
Κατοχύρωση & δέσμευση διακριτικού τίτλου στο ΓΕΜΗ (18/10/2022)
Ενημέρωση για ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και Συν. Εργαζομένων (11/10/2022)
ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (07/10/2022)


1  2