ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  RSS 2.0 

ΠΚΠ ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (6ΘΠ34690ΒΞ-Κ77)(23PROC012245052)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/03/2023)

περισσότερα »

Επαν. ΠκΠ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ (6Ψ6Ρ4690ΒΞ-ΠΛΟ)(23PROC012243788)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/03/2023)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9/2023

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/03/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση υπ’ αρίθμ. 34/2023

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/03/2023)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΨΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/03/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση υπ’ αρίθμ. 35/2023

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/03/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη του Υπ’ Αριθ. 12/2023 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας», για την Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Διαχείρισης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/03/2023)

περισσότερα »

ΔΕΥΑΡ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΑΡ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/03/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 01/23

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/03/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 31/2023

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/03/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 08/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/03/2023)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/03/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 10/23 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/03/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 12/23 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/03/2023)

περισσότερα »

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Πατήστε εδω να δείτε το αρχείο της πρόσκλησης με θέμα ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023...... (01/03/2023)

περισσότερα »

«Δημοσίευση πρόσκλησης για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών». Ο.Ε.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/03/2023)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/03/2023)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δ.03/23 ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/03/2023)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΩΤΩΝ​

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/03/2023)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15/2023

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/03/2023)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2023

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/03/2023)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 01/2023 ΤΗΣ 96 ΑΔΤΕ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/03/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 08/23 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/03/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 09/23 Δγσμού​

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/03/2023)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33141620-2, «Ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 9349)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/03/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου και δημιουργία του Μουσείου BESA στα Τίρανα

Ενημερώνουμε ότι τ ο Αλβανικό Υπουργείο Πολιτισμού προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την αποκατάσταση και διαμόρφωση σε νέο πολιτιστικό μουσείο BESA ενός ιστορικού κτιρίου που βρίσκεται στο συγκρότημα του Κάστρου των Τιράνων, στο κέντρο της πόλης. Στόχος του διαγωνισμού είναι οι παρεμβάσεις αρχιτεκτονικού και αναστηλωτικού χαρακτήρα για την αποκατάσταση και προσαρμογή του υφιστάμενου κτιρίου καθώς και παρεμβάσεις αναζωογόνησης, που στοχεύουν στην προσθήκη ενός νέου πολιτιστικού χώρου στ..... (23/02/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 7/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Τέλεση Εξετάσεων του Αιματολογικού Εργαστηρίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/02/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 06/23 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/02/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 07/23 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/02/2023)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/23)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/02/2023)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 1/2023 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/02/2023)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Yπ’ αριθ. 02/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Yπ’ αριθ. 02/2023   Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής – επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών για την ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων στους λήπτες υπηρεσιών των 216 και 219 ΚΙΧΝΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους, υπάρχουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία  θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό α..... (20/02/2023)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ & ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ - 111ΠΜ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/02/2023)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/02/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 10/2023

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/02/2023)

περισσότερα »

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Πατήστε εδω να δείτε το αρχείο της πρόσκλησης με θέμα ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023...... (16/02/2023)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΕΕ) 01/23 ΤΗΣ 111 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (13/02/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 04/23 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (13/02/2023)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/02/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 02/23 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/02/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 03/23 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/02/2023)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 07/2023

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (07/02/2023)

περισσότερα »

ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της πρόσκησης απευθείας ανάθεσης με θέμα «ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»..... (03/02/2023)

περισσότερα »

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της πρόσκησης απευθείας ανάθεσης με θέμα «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»..... (02/02/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση βάσει του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν 4782/2021 για απευθείας ανάθεση «ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2022»

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της πρόσκησης απευθείας ανάθεσης με θέμα «ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2022»..... (02/02/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος βάσει του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν 4782/2021 για απευθείας ανάθεση «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της πρόσκησης απευθείας ανάθεσης με θέμα «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»..... (02/02/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση βάσει του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν 4782/2021 για απευθείας ανάθεση «ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της πρόσκησης απευθείας ανάθεσης «ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»...... (02/02/2023)

περισσότερα »

Δ.02/23 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 11/2023 (ΕΣΗΔΗΣ: 182924)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/01/2023)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 01/23 ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (30/01/2023)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (26/01/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου επί του Κειμένου Γενικών – Ειδικών Όρων και Τεχνικής Προδιαγραφής για την Προμήθεια Φυσιγγίων 9χ19 mm

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (26/01/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου επί του Κειμένου της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη και Αναβάθμιση RADAR AR-327»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 7/2023 (ΕΣΗΔΗΣ: 182672)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 8/2023 (ΕΣΗΔΗΣ: 182579)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 1/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού προς Κάλυψη Χειρουργικών Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δειτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/01/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη Διαγωνισμών για τη Λειτουργία, Διαχείριση και Ανάπτυξη Εμπορικών Δραστηριοτήτων στον Λιμένα Sultan Qaboos του Ομάν​

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 5/2023 (ΕΣΗΔΗΣ: 181974)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 4/2023

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 6/2023

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 5/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Kλιβάνου Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων για Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε  το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 2/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού προς κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε  το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/01/2023)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. {Ηλεκτρονικών Δημόσιων Ανοικτών Διαγωνισμών}

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/01/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών τυποποιημένων ειδών κυλικείου και ειδών ζαχαροπλαστικής, για τις ανάγκες κυλικείων – ΚΨΜ και συσσιτίου οπλιτών των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων – Υπηρεσιών της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας (συμπεριλαμβανομένης της ΤΔ 41 ΣΠ) για 12 μήνες με δικαίωμα παράτασης έξι μήνες.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/01/2023)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 48/22 του 251 ΓΝΑ για Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Ηλεκτρικών Κρεβατιών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Ακτινολογικού Μηχανήματος του Εξωτερικού Ακτινολογικού για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/12/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 181/2022 (ΕΣΗΔΗΣ: 180102)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/12/2022)

περισσότερα »

«Enhance and Sustain Modern Tactical Secure Voice Radio Capability», (MS-CO-115831-HFTR).

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/12/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 181/2022 (ΕΣΗΔΗΣ: 180102)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/12/2022)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχείο...... (22/12/2022)

περισσότερα »

Υπ' αριθ. 09/2022 Διακήρυξη Διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

Υπ' αριθ. 09/2022 Διακήρυξη Διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία, ήτοι τριακόσια τριάντα τρία (333) οχήματα που έχουν κριθεί ως Π.Ο.Ε., συνολικού προϋπολογισμού (ελάχιστη αξία παραχωρούμενων οχημάτων) 58.765,00 €, άνευ Φ.Π.Α.". Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/12/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 58/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σύστημα Αγγειακής Αιμόστασης) για Κάλυψη Αναγκών Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/12/2022)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/12/2022)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία των διακηρύξεων...... (19/12/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 35/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Κουτιών Αποστείρωσης Εργαλείων για Κλιβάνους Ατμού για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/12/2022)

περισσότερα »

Περίληψη υπ΄ αριθμ. 28/2022 Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (19/12/2022)

περισσότερα »

"Υπ' αριθ. 08/2022 Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού της Ελληνικής Αστυνομίας".

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/12/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Δείτε τα επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/12/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Δείτε τα επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/12/2022)

περισσότερα »

Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής – επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών για την ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων στους λήπτες υπηρεσιών των 216 και 219 ΚΙΧΝΕ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (13/12/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση στο Επιμελητήριο Διαγωνισμού ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΣΩ ΔΣΑ

Περίληψη Διακήρυξης Διεθνούς  Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (ήτοι έως 31.12.2026) με δικαίωμα προαίρεσης προϋπολογισμού 10.129.352,35€ άνευ Φ.Π.Α. (12.560.396,92€ με Φ.Π.Α. 24%) άνω των ορίων μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ  [Α/α Συστήματος..... (09/12/2022)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΣΤΑΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ"

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Πρόσκλησης...... (06/12/2022)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (06/12/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 178/2022 (ΕΣΗΔΗΣ: 178141)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/12/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. 15-2022 (Ηλ. ΔΑΔ) προμήθεια ιατροτεχνολογικού υλικού COOFHEA 2 (ΨΤΦΥ4690ΒΞ-ΘΘΡ)(22PROC011717026)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.  ..... (06/12/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 50/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.  ..... (06/12/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 52/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/12/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ. Δ.Α.Δ. (18/2022),κάτω των ορίων για το έργο : « Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S. του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/12/2022)

περισσότερα »

Πλειοδοτικός διαγωνισμός (επαναληπτικός) για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού (υλικό σκραπ – καταλύτες - μπαταρίες) από την Ελληνική Αστυνομία. (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/12/2022)

περισσότερα »

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού (υλικό σκραπ – καταλύτες - μπαταρίες) από την Ελληνική Αστυνομία

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/12/2022)

περισσότερα »

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (30/11/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια: Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/11/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 48/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/11/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 50/22 του 251 ΓΝΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Hospital Information System (HIS) και Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Laboratory Information System (LIS) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (28/11/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 51/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/11/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/11/2022)

περισσότερα »

Υπ΄αρίθμ. 07/2022 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά "Διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα).

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/11/2022)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/11/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 51/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/11/2022)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/11/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/11/2022)

περισσότερα »

Επαναληπτική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «1. ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ & 2. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/11/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 164/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/11/2022)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΔ ΑΕ Q109748 T.Π. ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περίπτερου Παλαιοκαστρίτσας (κωδ.Q109748), μέσω του επίσημου ιστότοπου διαγωνισμών της ΕΤΑΔ ΑΕ,  www.e-publicrealestate.gr. Επισυνάπτεται η παρουσίαση του ακινήτου και ο σύνδεσμο που παραπέμπει στο διαγωνισμό.     https://www.e-publicrealestate.gr/%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85?pd=1..... (16/11/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.10/22

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/11/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ τεχνικών προδιαγραφών για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: "ΠΕΝΤΕ (5) ΚΛΙΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ"

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/11/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.08/22

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/11/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 160/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/11/2022)

περισσότερα »

Πρόσκληση ΕΑΝΕΠ για τεχνικό Σύμβουλο και για Οικόπεδα

Παρακαλώ δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία των προσκλήσεων για τεχνικό Σύμβουλο και για Οικόπεδα...... (10/11/2022)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξής, για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την  προμήθεια «καυσίμων κίνησης της ΥΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει – τιμής,(CPV 09134200-9, CPV 09135100-4, CPV 09134100-8, )...... (10/11/2022)

περισσότερα »

ΠΚΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ" ΚΑΙ "ΑΝΑΛ. ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ"

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (10/11/2022)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/11/2022)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 58005/08-11-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος: 176850) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 52.419,35€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ως ημερομηνία λήξ..... (10/11/2022)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΔ ΑΕ Q2589 ΚΕΡΚΥΡΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/11/2022)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για την σχεδίαση, κατασκευή και λειτουργία πλωτής φωτοβολταϊκής μονάδας ισχύος 12,9 MW, στη λίμνη HPP Vau I Dejes, στη Σκόδρα.

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, προκηρύχθηκε στην πύλη ηλεκτρονικών προμηθειών ECEPP της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης/EBRD ανοικτός διαγωνισμός για τη σχεδίαση, κατασκευή και λειτουργία πλωτής φωτοβολταϊκής μονάδας ισχύος 12,9 MW, στη λίμνη Vau I Dejes, στη Σκόδρα, κοντά στον ομώνυμο υδροηλεκτρικό σταθμό.   Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.   Περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της EBRD, στο σύ..... (09/11/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 111ΠΜ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/11/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (AMI) FIXNET, ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/11/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/11/2022)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 06/22)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/11/2022)

περισσότερα »

Ανάρτηση ανακοίνωσης για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του ανοιχτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια νέας βάσης δεδομένων ORACLE, μετεγκατάσταση στη νέα βάση δεδομένων των εφαρμογών μισθοδοσίας & προσωπικού της ΥΠΑ».

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της ανακοίνωσης...... (04/11/2022)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/11/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 47/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/11/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 166/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/11/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο....... (04/11/2022)

περισσότερα »

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του «Κάμπινγκ Φαναρίου» (e-auction Q109840)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο....... (04/11/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 167/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο....... (04/11/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο....... (04/11/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 45/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Μόνιτορ Ελέγχου Ζωτικών Παραμέτρων για χρήση σε Περιβάλλον Μαγνητικού Τομογράφου για Κάλυψη Αναγκών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/11/2022)

περισσότερα »

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 166/2022

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 166/2022 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4».   Δείτε το επισυανπτόμενο αρχείο..... (03/11/2022)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 76/ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 76/ 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  για την «Προμήθεια Στολών προσωπικού» (cpv: 18000000-9, Είδη Και Εξαρτήματα Ρουχισμού Υπόδησης Αποσκευών), για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.   Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (03/11/2022)

περισσότερα »

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 167/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Επισκευή και Αμοιβή Υπηρεσιών Επισκευής του ακτινολογικού μηχανήματος Axiom Aristos MX με s/n:2378 του Ακτινολογικού τμήματος)».     Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (03/11/2022)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74/ 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74/ 2022    Δείτε τα επισυναπτόμενο αρχείο..... (03/11/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 45/22 του 251 ΓΝΑ

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 45/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Μόνιτορ Ελέγχου Ζωτικών Παραμέτρων για χρήση σε Περιβάλλον Μαγνητικού Τομογράφου για Κάλυψη Αναγκών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (03/11/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 163/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/11/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 46/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/11/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 44/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/11/2022)

περισσότερα »

ΠΚΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ"

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/10/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια: ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/10/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 49/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/10/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 46/22 για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Συγκροτήματος Αξονικής Τομογραφίας GE REVOLUTION HD MID του Εργαστηρίου Αξονικής Τομογραφίας για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/10/2022)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 72/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης....... (27/10/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης....... (27/10/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 43/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (26/10/2022)

περισσότερα »

164386 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/10/2022)

περισσότερα »

1ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας- Peloponnese Food Stories στα Τρίκαλα Κορινθίας!

    1ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας με τίτλο: PELOPONNESE FOOD STORIES | Ιστορίες γεύσεων, ανθρώπων, πολιτισμού   Το #PeloponneseFoodStories αποβιβάζεται στα Τρίκαλα Κορινθίας και σας προσκαλεί στα ορεινά, ολοκληρώνοντας έτσι το ταξίδι του για την φετινή χρονιά!   Σας καλούμε να γίνετε μέρος αυτού του πολιτισμού και να περιηγηθείτε μαζί μας στο μωσαϊκό των τόπων, των γεύσεων και των ανθρώπινων ιστοριών της Κορινθίας, συνομιλώντας με τους εκπροσώ..... (24/10/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.11/22

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/10/2022)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/10/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 162/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/10/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού Επιμελητηρίου Άρτας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/10/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 41/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Καθετήρες) για Κάλυψη Αναγκών Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 41/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Καθετήρες) για Κάλυψη Αναγκών Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας...... (21/10/2022)

περισσότερα »

ΠκΠ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΠκΠ «Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2 {RAPID TEST (COVID-19)}»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (19/10/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 161/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/10/2022)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 96 ΑΔΤΕ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/10/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 23/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σετ Πολλαπλής Σύνδεσης, Γραμμές και Φίλτρα Αιμοδιήθησης/Αιμοδιαδιήθησης) με την Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Κάλυψη Αναγκών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (14/10/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 42/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (14/10/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 41/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (14/10/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 40/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Τριπλός Ασκός Αίματος) για Κάλυψη Αναγκών της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (14/10/2022)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (14/10/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 42/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συσκευής Laser Φωτοδυναμικής Θεραπείας για Οφθαλμολογική Χρήση για Κάλυψη Αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (13/10/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (13/10/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια Απαραίτητων αντιβιοτικών, ταινίες προσδιορισμού MIC για μύκητες, MBL και ESBL καθώς και τεστ ανίχνευση αντιγόνων για την ασφαλή λειτουργία της Μ.Ε.Θ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (11/10/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΑΕ 1359) για εξετάσεις με αναλυτές αίματος, (CPV 38434520-7, Αναλυτές Αίματος), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (11/10/2022)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 62/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/10/2022)

περισσότερα »

Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.12/22)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (07/10/2022)

περισσότερα »

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών-Yδροηλεκτρικά έργα (Μυανμάρ)/Προθεσμία 15.11.2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (07/10/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 156/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 157/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου σχετικά με την προμήθεια «Εξομοιωτή Εκπαίδευσης Ελεγκτή Αέρος – Εδάφους (Joint Tactical Airspace Control – JTAC)»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 151/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 155/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 58/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.  ..... (06/10/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 40/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/10/2022)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 55/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/10/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 38/22 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/10/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 39/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/09/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 37/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/09/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ανταλλακτικών τερματικών συστημάτων επιτήρησης (PSR/MSSR RADAR ALENIA) των αερολιμένων Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου και Κέρκυρας.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (26/09/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» (CPV 33141640-8, «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ»)    ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (26/09/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 38/22 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 38/22 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (26/09/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγω νισμού Δ.39/22

Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγω νισμού Δ.39/22   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (26/09/2022)

περισσότερα »

Πρόσκληση για διαγωνισμό Συμφωνίας Πλαίσιο για Φωτοαντιγραφικό Χαρτί

Δείτε συνημμένα έγγραφο σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4  συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.149.845,00 €. ..... (08/09/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 35/22 Δγσμού

  Δείτε τα επισυναπτόμενο αρχείο. ..... (08/09/2022)

περισσότερα »

Υπ΄ αρίθμ. 06/2022 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά «Διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα), μη αξιοποιήσιμου, καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία.

Δείτε τα επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/09/2022)

περισσότερα »

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων | Eπικείμενος διαγωνισμός για την προμήθεια 10.300 ηλεκτρονικών υπολογιστών και 9.370 επίπεδων οθονών συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.890.830 €

Διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προμήθειας 10.300 τεμαχίων επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV 30213300-8) και 9.370 τεμαχίων επίπεδων οθονών (CPV 30231310-3) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.890.830,00 € ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.   Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (κατά το..... (06/09/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 136/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/09/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 140/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/09/2022)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΠΗΓΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/09/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 33/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη του 33/22 Διαγωνισμού...... (01/09/2022)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΚΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 02/22

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/08/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ

Παρακαλώ δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης για προμήθεια νωπών Κρεάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος μας...... (24/08/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 111ΠΜ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ (ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΝΟΥ - ΜΠΙΡΑΣ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (24/08/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 31/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (16/08/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 30/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (16/08/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 22/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Σετ Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων με Συνοδό Εξοπλισμό για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 22/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Σετ Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων με Συνοδό Εξοπλισμό για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (12/08/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 36/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας (1) Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ανακοίνωση της διενέργειας της Διακήρυξης υπ’ αρίθμ. 36/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας (1) Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας...... (10/08/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 32/22 του 251 ΓΝΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης Πληροφοριακού Συστήματος HIS και Υποστήριξης Πληροφοριακού Συστήματος LIS του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού της Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 32/22 του 251 ΓΝΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης Πληροφοριακού Συστήματος HIS και Υποστήριξης Πληροφοριακού Συστήματος LIS του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας...... (10/08/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/08/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 34/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/08/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 135/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/08/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/22

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/08/2022)

περισσότερα »

«Δημοσίευση πρόσκλησης για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών».

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/08/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 40473/29-07-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος .: 169745) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια Υπηρεσιών «ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ / ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 37.096,77€ χωρίς ΦΠΑ, συνολικ..... (02/08/2022)

περισσότερα »

Δώσε τίτλο για το άρθρο......

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης...... (29/07/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 29/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED) για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων της ΠΑ

Δείτε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού: Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 29/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED) για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων της ΠΑ...... (29/07/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 29/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (27/07/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 38/22 της ΥΠ/ΠΑ

Δείε συνημμένα την ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού Δ.38/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικών ΗΠ Α/Φ Μ2000/-5, IR FLARES CARTRIDGES LIR684, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3978/11  ..... (27/07/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (27/07/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας δυο (2) Πρόσκλησεων για την 1η Δημόσια Διαβούλευση αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια : α)« ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» β)«Νέου Ψηφιακού Φορητού - Τροχήλατου Ακτινολογικού Μηχανήματος»

Δείτε τα επισυναπτομενα αρχεία...... (22/07/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια : « 5 ΚΛΙΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/07/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/07/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 129/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/07/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 28/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/07/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 130/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/07/2022)

περισσότερα »

Aνακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.05/22

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/07/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝ. ΗΛ. Δ.Α.Δ. κάτω των ορίων για το έργο : « Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/07/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. 15-2022 για προμήθεια ιατροτεχνολογικού υλικού {COOFHEA 2}

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/07/2022)

περισσότερα »

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/07/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 125/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/07/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Παράτασης Υπ΄ Αριθμ: 23/22 και 26/22 Δγσμών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (18/07/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 122/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης..... (15/07/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 31/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 251 ΓΝΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (14/07/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 124/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (14/07/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (14-2022) προμήθειας Υγρού Οξυγόνου (ΨΣΡΦ4690ΒΞ-Τ7Ι)(22PROC010911729)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (14/07/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 123/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (14/07/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 119/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (14/07/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 120/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (14/07/2022)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Γ.Ν.Ζακύνθου "Αγιος Διονύσιος"

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/07/2022)

περισσότερα »

ΧΡΥΣΙΔΡΕΙΑ 12/2022 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΒΑΚΩ

Δείτε το συνημμένο αρχείο...... (12/07/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

  Συνημμένα περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 35685/05-07-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 167607) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια Υπηρεσιών «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ», με εκτιμώμενη αξία 40.322,..... (12/07/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. 13-2022 για Τρόφιμα (είδη Κρεοπωλείου)

Δείτε το συνημμένο αρχείο...... (12/07/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού υπ' αριθμ. Δ. 38/22 της ΥΠ/ΠΑ

Συνημμένα ανακοίνωση διενέργειας του διαγωνισμού Δ.38/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια υλικών IR FLARES CARTRIDGES LIR684 των Α/Φ Μ2000/-5, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3978/11...... (12/07/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Συνημμένα περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 35678/05-07-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 167606) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 91.935,48€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 114.000,00€ συμπερ..... (12/07/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ. Δ.Α.Δ. κάτω των ορίων για το έργο : « Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S. του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Δείτε το συνημμένο αρχείο...... (12/07/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (12-2022) προμήθειας αντιδραστηρίων βιοχημικού (Α1+Α2)

Δείτε το συνημμένο αρχείο...... (08/07/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «Ειδών Εστίασης - Απορρυπαντικά - Απολυμαντικά»

Δείτε το συνημμένο αρχείο...... (06/07/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. ΔΑΔ (11-2022) για Αντιδραστήρια ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ.

Δείτε το συνημμένο αρχείο...... (05/07/2022)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το συνημμένο αρχείο...... (04/07/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Δείτε το συνημμένο αρχείο.  ..... (04/07/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (10-2022) για προμήθεια φίλτρων Μ.Τ.Ν.

Δείτε το επισυναπτόμμενο αρχείο...... (04/07/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 19/2022

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.  ..... (04/07/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/07/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 111/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (01/07/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 109/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (01/07/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 108/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (30/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 116/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (30/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 112/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (30/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 113/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (30/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 114/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (30/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 115/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (30/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 30/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ-ΑΑΥΕ-ΚΑΙ-ΔΥΓ

Δ.30/2022: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τoν Καθαρισμό Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 163390). ..... (27/06/2022)

περισσότερα »

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία. (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος).

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/06/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/06/2022)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/06/2022)

περισσότερα »

Δημόσιοι διεθνείς διαγωνισμοί για κατασκευαστικά έργα στην Κυπριακή Δημοκρατία

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/06/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/06/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού της 114ΠΜ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/06/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 25/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/06/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 26/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/06/2022)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 8/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 8/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (17/06/2022)

περισσότερα »

Διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διενέργεια  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για το έργο: «Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» {(CPV 14715000-6 ,  ΧΑΛΚΟΣ),( CPV 42514310-8 ,  ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ)( CPV 31120000-3 , ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)( CPV 39330000-4 , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ)} (KAE 9749) (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.  6/2022). ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (16/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 26/22 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 26/22 Διαγωνιγσμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (16/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 107/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη Αλεξισφαίρων τροποποίηση

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/06/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. ΔΑΔ (7-2022) για αντιδραστήρια Ανοσολογικών εξετάσεων Μικροβιολογικού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/06/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 23/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/06/2022)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΤΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/06/2022)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04_22

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (14/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 10/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Χειρουργικών Προβολέων Οροφής με Δορυφόρο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/06/2022)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 36/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/06/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.04/22

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την Φ.831/ΑΔ.8973/Σ.3530 που αφορά στον Δ.04/22 ανοικτό διαγωνισμό του 201 ΚΕΦΑ. ..... (14/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 105/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/06/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.09/22

206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 303, Άνω Λιόσια, 13341 Τηλ. 2102486124, εσωτ.5608 Φαξ 2102475523 Σας κοινοποιείται συνημμένα η: Φ.917/ΑΔ.5444/Σ.972/8-6-22/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ. με θέμα: «Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.09/22» καθώς και η σχετική ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 22PROC010709421, ΑΔΑ:6ΠΖ86-ΥΨΝ). Επγός (ΜΕ) Γεώργιος Παπαζαφειρόπουλος 206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ...... (14/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 104/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 102/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.  ..... (10/06/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ 10 ΣΠ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/06/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια : « εξοπλισμού καθώς και για υπηρεσίες εγκατάστασης και προγραμματισμού για την αναβάθμιση του συστήματος BMS.»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 98/2022_Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας», CPV:44621221-4.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (07/06/2022)

περισσότερα »

ΕΛΚΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 28160/27-05-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 162028) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, Η/Υ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ», με εκτιμώμενη αξία 141.451,61€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 167.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ...... (07/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού του ΕΛΚΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ κάτω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 28778/31-05-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 162289) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτ..... (06/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 96/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/06/2022)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τα " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022»"

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/06/2022)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/06/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 21/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 97/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 89/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/06/2022)

περισσότερα »

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου από την Ελληνική Αστυνομία.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 95/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 94/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 93/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 92/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 91/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/06/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 90/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/06/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 16/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 14/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Καθοδηγούμενης Κολονοσκόπησης σε Πραγματικό Χρόνο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 87/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια και επισκευή μηχανημάτων των χειρουργείων».   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (23/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 88/2022

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 88/2022   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (23/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 27/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Κυκλοθερμικών Φούρνων Αέρος Ατμού για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 27/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Κυκλοθερμικών Φούρνων Αέρος Ατμού για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 16/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 16/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/05/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 17/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/05/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού του 201 ΚΕΦΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/05/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 86/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (19/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 85/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (19/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 83/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (19/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 84/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/05/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ. Δ.Α.Δ. κάτω των ορίων για την Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. »

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 81/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. ..... (19/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 67/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 78/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 79/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 80/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 73/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. ..... (16/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 74/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. ..... (16/05/2022)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εκατόν δεκαοκτώ (118) κουβερτών κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Κέρκυρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/05/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 21/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/05/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. {Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού}

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/05/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δείτε συνημμένη την υπ’ αρίθμ. 8045/1/768-γ από 14-05-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, με ΑΔΑΜ: 21PROC010551988 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων κλιματιστικών μηχανημάτων, προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, έτους 2022...... (16/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 77/2022

  Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. ..... (16/05/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 76/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (13/05/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (13/05/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (13/05/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 14/22 της ΥΠ/ΠΑv

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (13/05/2022)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/05/2022)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/05/2022)

περισσότερα »

Υπ΄ αρίθμ. 04/2022 Διακήρυξη( ορθή επανάληψη) της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά «Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία»

Υπ΄ αρίθμ. 04/2022 Διακήρυξη( ορθή επανάληψη) της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά «Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία», συνολικού προϋπολογισμού # 11.400,00# €, άνευ Φ.Π.Α. (δημοσίευση διαγωνιστικής διαδικασίας 03-05-2022). Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/05/2022)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Προμήθεια Άρτου από Ιδιωτικό Αρτοποιείο)

Δείτε το επισυναπρόμενο αρχείο της προκήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την Προμήθεια Άρτου από Ιδιωτικό Αρτοποιείο για τις Μονάδες της 96 ΑΔΤΕ. ..... (09/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 24/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια PORT Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F Τύπου CHRONOFLEX για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε επισυναπτόμενη την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού:           Δ.24/2022: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια PORT Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F Τύπου CHRONOFLEX για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας 2.    Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης. 3.    Αρμόδιοι για συνεργασία: Ασμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος, Ανθσγός (Ο) Φάκα Ιωάννα, Ασμίας (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης ..... (09/05/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 62/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (06/05/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τεχνικών Προδιαγραφών,προμήθειας Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Α/Α: 1-13) στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Δείτε τα επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/05/2022)

περισσότερα »

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ”

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/04/2022)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΞΑΝΘΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (28/04/2022)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 03/22)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (28/04/2022)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς σύναψη εξήντα μίας (61) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα

Δείτε τη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς σύναψη εξήντα μίας (61) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υποστήριξης (Help Desk) του έργου "Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας".  ..... (28/04/2022)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ - EUSAIR Pillar 1 Blue Growth

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/04/2022)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 40/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/04/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/04/2022)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/22 ΤΗΣ ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/04/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 14/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/04/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 68/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/04/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/04/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 15/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/04/2022)

περισσότερα »

ΔΕΥΑΡ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/04/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/04/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 64/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/04/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.07/22

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/04/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. 11/2021 είδη Κρεοπωλείου

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/04/2022)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/04/2022)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ 4_22

  Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ..... (18/04/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 25/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

  Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ..... (18/04/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 20/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/04/2022)

περισσότερα »

Υπ΄ αρίθμ. 03/2022 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά «Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμων και ανακυκλώσιμων οχημάτων από την Ελληνική Αστυνομία», συνολικού προϋπολογισμού # 59.700,00# €

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/04/2022)

περισσότερα »

Aνακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού της 114 Πτέρυγας Μάχης

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/04/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 14/22 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/04/2022)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.01/22 ΤΗΣ ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/04/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 58/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (12/04/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 04/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/04/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 56/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/04/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 21/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ- Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) – Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) -Διεύθυνσης Υγειονομικού (ΔΥΓ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/04/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/04/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου Επί του Κειμένου της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Οπλικού Συστήματος (ΟΣ) RADAR MPDR-90E»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/04/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου Επί του Κειμένου της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη ΟΣ ΒΕΛΟΣ πλην Radar SUGI»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/04/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 15/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/04/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 59/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (04/04/2022)

περισσότερα »

ΥΠ/ΠΑ (Προμήθεια Φυσιγγίων 9Χ19mm)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/04/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.16/22 της ΥΠ/ΠΑ [Προμήθεια Φυσιγγίων 7,62×51mm Κοινής Βολίδας (ΚΒ) και Αβολίδωτων]

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/04/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 27/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (01/04/2022)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ - ΠΑΓΩΤΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/04/2022)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/04/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 17384/31-03-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 158234) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 41.912,66€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 49.000,00€ συμπεριλαμβανομέ..... (01/04/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 17384/31-03-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 158234) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 41.912,66€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 49.000,00€ συμπεριλαμβανομέ..... (01/04/2022)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/03/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/03/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 57/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/03/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για την  προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, έτους 2022...... (30/03/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 25/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/03/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 23/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/03/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Πρόσκλησης για Κατάθεση Προσφοράς

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/03/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (28/03/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας υπ’ Αριθ. 54/2022

Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας υπ’ Αριθ. 54/2022, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/03/2022)

περισσότερα »

∆ιακήρυξη ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας υπ’ Αριθ. 51/2022

∆ιακήρυξη ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας υπ’ Αριθ. 51/2022, Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού, Σύναψης Σύµβασης για την προµήθεια φάρµακων υψηλού κόστους.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/03/2022)

περισσότερα »

∆ιακήρυξη ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας υπ’ Αριθ. 52/2022

∆ιακήρυξη ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας υπ’ Αριθ. 52/2022 , Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού, Σύναψης Σύµβασης για την προµήθεια φάρµακων υψηλού κόστους.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/03/2022)

περισσότερα »

∆ιακήρυξη ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας υπ’ Αριθ. 53/2022

∆ιακήρυξη ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας υπ’ Αριθ. 53/2022, Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού, Σύναψης Σύµβασης για την προµήθεια φάρµακων υψηλού κόστους.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/03/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 55/2022

Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας υπ’ Αριθ. 55/2022, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/03/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 50/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεια...... (22/03/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 13/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/03/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 12/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/03/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/03/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου Επί της Τεχνικής Προδιαγραφής με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη των Αναβαθμισμένων Συστημάτων Avionics και του Συναφούς Εξοπλισμού των Α/Φ F-4E PI 2000

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/03/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 11/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/03/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 10/22 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/03/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 40/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/03/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Ανοικτή Διαδικασία (Δ.14/22) (Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος ΒΕΛΟΣ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/03/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 49/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεια...... (18/03/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/03/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (17/03/2022)

περισσότερα »

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (16/03/2022)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ' αριθμ. 02/22)

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ' αριθμ. 02/22)   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (16/03/2022)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού νωπών κρεάτων

Προκήρυξη διαγωνισμού νωπών κρεάτων   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (16/03/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 09/22 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 09/22 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (16/03/2022)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 08/22 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 08/22 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (16/03/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 07/22 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 07/22 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (16/03/2022)

περισσότερα »

Δώσε τίτλο για το άρθρο......

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 46/2022\   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (14/03/2022)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Προμηθειών Επισκευών Κατασκευών

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Προμηθειών Επισκευών Κατασκευών.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (14/03/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 12/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 12/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (14/03/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.  ..... (11/03/2022)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/03/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 43/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (10/03/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Υπ’ αρίθμ. 8045/1/749-γ από 08-03-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας με ΑΔΑΜ: 22PROC01061372, για την  προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού, προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, έτους 2022...... (08/03/2022)

περισσότερα »

Περίληψη της Διακήρυξης 5/2022 Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Γ.Ν.Κέρκυρας προς ανάρτηση.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/03/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 10059/24-02-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 156318) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 16.846,20€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 19.839,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ως ημερομηνία λήξη..... (28/02/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (25/02/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Προσκλήσεων για Κατάθεση Προσφορών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεια...... (25/02/2022)

περισσότερα »

Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για μελέτη κι επίβλεψη νοσοκομειακών υποδομών

Δείτε τα επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/02/2022)

περισσότερα »

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/02/2022)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΥΡΙΟΥ ΦΕΤΑ (Π.Ο.Π)]

Συνημμένα έγγραφο της 88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΛΗΜΝΟΣ) που αφορά δημοσίευση προκήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας τυριού ΦΕΤΑ (Π.Ο.Π). ..... (24/02/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 36/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/02/2022)

περισσότερα »

Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών - Κατασκευών (Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.03/22)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/02/2022)

περισσότερα »

Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/02/2022)

περισσότερα »

Υπ' αριθμ. 35/2022 διακήρυξη διαγωνιστικής, ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/02/2022)

περισσότερα »

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.34/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/02/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 03/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Συστήματος Τομογραφίας Εκπομπής Φωτονίων του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/02/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/02/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 08/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/02/2022)

περισσότερα »

Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/22)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (10/02/2022)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 7641/08-02-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 155175) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ..... (09/02/2022)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 01/22

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/02/2022)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στην Βουλγαρία-Τεύχος Φεβρουαρίου 2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (07/02/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 01/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/02/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.06/22

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/02/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 31/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Δημόσιος Διαγωνισμός για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 03/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 2/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας (1) Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 2/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 05/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 3/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 4/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 5/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 6/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 07/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του Νοσοκομείου

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Υπ΄ αρίθμ. 01/2022 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά «Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμων και ανακυκλώσιμου μηχανολογικού εξοπλισμού από την Ελληνική Αστυνομία», συνολικού προϋπολογισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 06/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του Νοσοκομείου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Πρόσκλησης για Κατάθεση Προσφοράς

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 21/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 1/2022(ορθη επαναληψη)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 22/2022(ορθη επαναληψη)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2022)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2022   Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Ν.Π.Δ.Δ.), έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1. Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13.12.17) «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής νομοθεσίας», 2. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021. 3. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 11..... (26/01/2022)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεών Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητήριου Κέρκυρας, της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝΕΤΕΚ, της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητήριου Κέρκυρας και εκδηλώσεων για το έτος 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεών Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητήριου Κέρκυρας, της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝΕΤΕΚ, της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητήριου Κέρκυρας και εκδηλώσεων για το έτος 2022   Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Ν.Π.Δ.Δ.), έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1. Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13.12.17) «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής νομοθεσίας», 2. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) «Δημόσιες συ..... (26/01/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022   Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Ν.Π.Δ.Δ.), έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1. Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13.12.17) «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής νομοθεσίας», 2. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021. 3. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 1..... (26/01/2022)

περισσότερα »

Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών «ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021»

Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών «ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021»     Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Ν.Π.Δ.Δ.), έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1. Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13.12.17) «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής νομοθεσίας», 2. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και..... (26/01/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 29/2022 και Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 28/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (24/01/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 29/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/01/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 28/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/01/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 07/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/01/2022)

περισσότερα »

Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/01/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 09/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/01/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 12/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/01/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 13/2022

 Λήψη αρχείου ..... (20/01/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 26/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/01/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 10/2022

Δείτε το επισυναπτόμενο...... (20/01/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 15/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/01/2022)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «αναβάθμιση του Server Syngo Plaza του Ακτινολογικού Εργαστηρίου.»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.  ..... (13/01/2022)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών,προμήθειας Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Α/Α: 1-13) στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Δείτε το επισυναπτόμενο...... (13/01/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 20/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (13/01/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 16/2022

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (13/01/2022)

περισσότερα »

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.  ..... (13/01/2022)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας (ΑΔΑΜ: 22PROC009914147) για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - εντομοκτονίας στους χώρους των κρατητηρίων του Α.Τ. Κέρκυρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 2022

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/01/2022)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/01/2022)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: « Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ι.Ν , στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη διανομή τους στους ωφελούμενους του Προγράμματος»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης...... (05/01/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 98/21 Διαγωνισμού

Επισυνάπτεται...... (30/12/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή του νέου κυπριακού μουσείου

Δείτε το επισυναπτόμενο...... (30/12/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 95/21 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 95/21 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (28/12/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 96/21 Δγσμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 96/21 Δγσμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (28/12/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 83/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 83/2021   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (28/12/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την εργοστασιακή επισκευή ανταλλακτικών μονάδων Συστημάτων Επιτήρησης».

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την εργοστασιακή επισκευή ανταλλακτικών μονάδων Συστημάτων Επιτήρησης».   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (28/12/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 70/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 70/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (28/12/2021)

περισσότερα »

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)    ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (28/12/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 94/21 Διαγωνισμού.

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 94/21 Διαγωνισμού.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (28/12/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 75/21 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Εμφυτεύσιμων Βηματοδοτών Χωρίς Ηλεκτρόδιο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 75/21 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Εμφυτεύσιμων Βηματοδοτών Χωρίς Ηλεκτρόδιο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (28/12/2021)

περισσότερα »

229104 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ SRB

229104  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ  SRB   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/12/2021)

περισσότερα »

229097 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

229097 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/12/2021)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ EUROHPCJU

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ EUROHPCJU   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ    ..... (15/12/2021)

περισσότερα »

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (15/12/2021)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ EASO

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ EASO   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (15/12/2021)

περισσότερα »

Διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου Καναδά

Διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου Καναδά Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων στον Διεθνή Διαγωνσιμό Ελαιολάδου Καναδά. https://canadaiooc.com   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (15/12/2021)

περισσότερα »

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης των προσφορών της υπ’ αριθμ. 06/2021 Διακήρυξης (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009332531, Α.Δ.Α.: Ω80Α465ΧΘΞ-ΨΡΨ).   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (15/12/2021)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας Υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/12/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.68/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/12/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 180/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/12/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/12/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 52/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/12/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια Υλικών για Μ.Ε.Θ. (KAE 1311)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/12/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου – Εκπόνηση Τεχνικής Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστήματος Αποστολής (Mission System M-S) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και Συναφούς Εξοπλισμού».

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (13/12/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη δεκαοκτώ (18) καινοτόμων έργων στον Καναδά - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 17.12.2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (13/12/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 73/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Μασκών Χειρουργείου Τριών (3) Στρωμάτων με Λάστιχο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (13/12/2021)

περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/12/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 177/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (07/12/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού Δ.69/21 για τον Καθαρισμό των Χώρων του 251ΓΝΑ - ΚΑΙ - ΑΑΥΕ - ΔΥΓ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/12/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Προσκλήσεων για Κατάθεση Προσφορών

Συνημμένα αρχεία: Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για ασκούς αίματος(9ΤΘΟ4690ΒΞ-ΗΘΠ)(21PROC009626232) Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ(9Γ1Β4690ΒΞ-ΜΜΩ)(21PROC009625140)..... (30/11/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 175/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. ..... (30/11/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού Δ.67/21 για την Προμήθεια Ψηφιακού Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος C-ARM

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (30/11/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 68/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Γαντιών Νιτριλίου Μίας (1) Χρήσης για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (30/11/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 92/21 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (30/11/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 169/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.   ..... (23/11/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί- Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών Κυλικείου)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/11/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/11/2021)

περισσότερα »

ΔΕΥΑΡ -ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (09/11/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υπ’ αρίθμ. 171/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (09/11/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υπ’ αρίθμ. 170/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (09/11/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Πρόσκλησης κατάθεσης προσφοράς για αναλώσ. ΑΝΤΛΙΩΝ με συνοδό εξοπλισμό(91ΙΧ4690ΒΞ-Υ28)(21PROC009494515)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (09/11/2021)

περισσότερα »

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (09/11/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υπ’ αρίθμ. 168/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (09/11/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (02/11/2021)

περισσότερα »

Δημόσιος διαγωνισμός για τη βελτίωση παραλιακού δρόμου Λάρνακας - Δεκέλειας, Φάση Γ΄

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (02/11/2021)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 06/21)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (02/11/2021)

περισσότερα »

ΕΛΚΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (02/11/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών - Κατασκευών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. (27/10/2021)

περισσότερα »

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία. (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδας)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ..... (27/10/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια δύο (2) μπαταριών 150Ah, προς αποκατάσταση βλάβης της ηλεκτρογεννήτριας, δυναμικότητας 400KVA, του Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας. Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/10/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 166/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/10/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 165/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/10/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για έργο επέκτασης και βελτίωσης συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης στο Περού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/10/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 157/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/10/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 164/2021 | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Διάφορα είδη ρουχισμού)»

Δείτε το επισυαπτόμενο αρχείο...... (26/10/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ (Η/Υ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/10/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 2/21/27-11-2021/ΤΕΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/10/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 152/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/10/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 151 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/10/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 154 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/10/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 153 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/10/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 150 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/10/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/10/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 148 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/10/2021)

περισσότερα »

Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (11/10/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Παροχή υπηρεσιών συντήρησης - επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων του Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/10/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 149/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (08/10/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (08/10/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ.Δ.Α. Δ.κάτω των Ορίων, για την προμήθεια Εξοπλισμού: « Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης »

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (06/10/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ και προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (06/10/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 39/2021

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

Ενημέρωση για διαδικασία «Πρόσκλησης για Κατάθεση Προσφοράς» για αντιδραστηρ. Αιμοδοσίας (ΕΚΤΟΣ) αναλυτών(9ΠΤΤ4690ΒΞ-50Ο)(21PROC009303676)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 63/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 146 ΑΔΑ 6ΣΞΖ6-3ΩΚ ΑΔΑΜ 21PROC009307887

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για την ανάπλαση περιοχής στο Βεράτι.

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 05/21)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - υπ’ αρίθμ. 8045/1/709-γ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την υπ’ αρίθμ. 8045/1/709-γ από 05-10-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας (ΑΔΑΜ: 21PROC009308641)  για την παροχή υπηρεσιών επισκευής Φ/Α μηχανημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας...... (05/10/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - υπ’ αρίθμ. 8045/1/708-γ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την υπ’ αρίθμ. 8045/1/708-γ από 05-10-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας (ΑΔΑΜ: 21PROC009308069) για την προμήθεια ανταλλακτικών Φ/Α μηχανημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 2021...... (05/10/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Προμήθεια μπαταριών (CPV: 31440000-2), προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 2021.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 8045/22/65970-1 από 28-09-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. με Α.Δ.Α.: 6Α4Γ46ΜΤΛΒ-ΥΙΑ, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μπαταριών προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 2021, εντός του ποσού των δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο.  ..... (29/09/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Παροχή υπηρεσιών συντήρησης μίας (1) ηλεκτρογεννήτριας του Αστυνομικού Μεγάρου Κέρκυρας

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 8045/22/65922-1 από 28- 09-2021 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης της Δ.Α.Κέρκυρας με Α.Δ.Α.: ΩΧΒΜ46ΜΤΛΒ-ΞΗ1 με την οποία εγκρίθηκε το χρηματικό ποσό των χιλίων τετρακοσίων Ευρώ (1.400,00€), για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης μίας (1) ηλεκτρογεννήτριας του Αστυνομικού Μεγάρου Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01 Κέρκυρα), δυναμικότητας 400KVA, για το έτος 2021 , προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έως την 06-10-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:..... (29/09/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (28/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης του Υπ΄ Αριθμ: 87/21 Διαγωνιγσμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (28/09/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (23/09/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 40/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για αντιδρ. εκτός αναλυτών

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 79/21 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία. (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδας)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 80/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (5-2021) για υπηρείες Καθαριότητας(ΩΖ5Φ4690ΒΞ-7ΛΘ)(21PROC009195771)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 142 /2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 143 /2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού - ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 42084/07-09-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντας συστημικός αριθμός: 138875) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 733.870,97€ χ..... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 81/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 144 /2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 145 /2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης του Υπ΄ Αριθμ: 83/21 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ.Δ.Α. Δ.κάτω των Ορίων, για την προμήθεια Εξοπλισμού: « Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης »

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης του Υπ΄ Αριθμ: 82/21 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 86/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού / 82848 / ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού / 82768 / ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (7-2021) Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης του Υπ΄ Αριθμ: 84/21 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης του Υπ΄ Αριθμ: 85/21 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 54/2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 715/79, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες ανοικτές προσφορές και τη συνέχιση αυτού με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελικού πλειοδότη, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου (εθνική οδός Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή Κοντόκαλι Κέρκυρας Ισόγειο Κτιρίο υ) την 30 η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., για την εκμίσθωσ..... (07/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 49/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (03/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 78/21 Δγσμού)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/09/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η υπ’ αρίθμ. 8045/1/698-γ από 02-09-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας μεΑΔΑΜ: 21PROC009145982 για την  προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για την κάλυψη  αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ.Παξών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη αναγκών του Α.Τ.Παλαιοκαστριτών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας  , για το έτος 2022, με δυνατότητα από την Αναθέτουσα Αρχή προαίρ..... (02/09/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 140 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 136 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 137 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 73/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 74/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 138 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 76/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 135/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. για βαμβάκι + χαρτοβάμβακα (ΩΔΩ94690ΒΞ-Η0Λ)(21PROC009126310)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 132/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 69/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 70/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 71/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 72/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 133 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 139 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 04/21)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (30/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/21

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (30/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 75/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (30/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (30/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων Lot 6

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων (Outer Ring-Lot 5)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΜΥ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. (23/08/2021)

περισσότερα »

Συμμετοχή σε διαγωνισμό για έργο του ΝΑΤΟ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (23/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 131/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 68/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (23/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων (Outer Ring-Lot 4)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (18/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του τμήματος οδικού δικτύου «Shqiponja Square-New Boulevard-Shkozë» και γέφυρες επί του ποταμού των Τιράνων

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (18/08/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τεχνικών Προδιαγραφών

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (18/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 64/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 63/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 33 Μ/Κ ΤΑΞ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Β1 Δ/νση - ΑΠ - «Προκήρυξη πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης για την απεξάρτηση περιοχών των Δυτικών Βαλκανίων (ΔΒ), της Ουκρανίας και χωρών – μελών της ΕΕ από τη χρήση άνθρακα – Ενημέρωση Φορ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.125/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 127/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 126/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για την κατασκευή νέων υποδομών κυπριακού Υπουργείου Εσωτερικών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 65/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 128/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 112/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 114/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 113/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 111/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 124/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 66/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 115/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για το σχεδιασμό, την κατασκευή, και τη συντήρηση του “Ενσωματωμένου Λιμανιού στο Triport Αυλώνας”, στο πλαίσιο συμφωνίας παραχώρησης/ΣΔΙΤ.

Σας γνωρίζουμε ότι το α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας ανακοίνωσε διεθνή διαγωνισμό για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση του “Ενσωματωμένου Λιμανιού στο Triport Αυλώνα”, στο πλαίσιο συμφωνίας παραχώρησης/ΣΔΙΤ. Το λιμάνι “Triport” βρίσκεται στο κεντρικό-νότιο τμήμα της Αλβανική ακτής, περίπου 2 χλμ βορειοδυτικά της Αυλώνας και περίπου 1,5 χλμ νοτιοανατολικά της Νάρτας καθώς και της λιμνοθάλασσας της Νάρτας. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 10 χρόνια, ενώ ο προϋπολογισμός του έργ..... (13/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τον σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Αγίων Σαράντα.

Σας γνωρίζουμε ότι Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για το σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Αγίων Σαράντα. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €34,320,000 εκατ. (πλέον ΦΠΑ) και η διάρκεια παραχώρησης σε 35 έτη. Η υποβολή των προσφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2021 (12:00μμ), μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.app.gov.al. Όλα τα σχετικά έγγραφα του..... (09/08/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 123/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (04/08/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί-Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών-Κατεψυγμένων Πουλερικών)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV 38951000-6) (ΚΑΕ 1359)

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης  2ης Δημόσιας Διαβούλευσης  επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV  38951000-6) (ΚΑΕ 1359),   με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για : {1.  Αυτοματοποιημένο σύστημα μοριακής διάγνωσης PCR  με δυνατότητα έκδοσης αποτελέσματος σε περίπου 59 min,  (για τα επείγοντα περιστατικά), 2.  Μοριακός αναλυτής κλασσικής PCR  με δυνατότητα έκδοσης αποτελέσματος σε περίπου 18..... (02/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια των Ορθοπεδικών ειδών «Ορθοπεδικά υλικά , Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες Ορθοπεδικά μοσχεύματα »

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια1) δύο (2) αναπνευστήρων και 2) ενός (1) αυτοματοποιημένου συστήματος Μοριακής Διάγνωσης για ανίχνευση του ιού SARSCoV-2

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/08/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -Υπ' αρ. πρωτ. διακήρυξης 35579/21-07-2021

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 35579/21-07-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 115961) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 1.217.741,94€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 1.510.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ..... (02/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Εξοπλισμού: «Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (28/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.122/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (28/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.118/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (28/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 62/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (28/07/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ Συνοπτικών Διαγωνισμών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (28/07/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (28/07/2021)

περισσότερα »

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ν. ΚΩ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ 119/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ 120/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ 121/2021 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής)»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 61/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/07/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 58Ε-20,ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/07/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας δημοπρασίας από το γεωργιανό κρατικό επενδυτικό Ταμείο «JSC Partnership Fund».

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (19/07/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 117/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (19/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 60/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/07/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/07/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/07/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 29/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 108/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 105/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών στα πλαίσια του Προγράμματος COOFHEA(6ΧΩΘ4690ΒΞ-149)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/07/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.109/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 56/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/07/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 03/21)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/07/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/07/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (12/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 58/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 59/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 110/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 104 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/06/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (16/06/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/06/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/06/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/06/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ 103/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/06/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 55/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/06/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 107 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/06/2021)

περισσότερα »

ΠΙΝ_Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΙΝ & ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΙΝ & ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (14/06/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών Κατεψυγμένων Πουλερικών)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/06/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναλ. Σ.Δ. Ουροσυλλέκτες(ΨΞΔ44690ΒΞ-90Υ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/06/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 29/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/06/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 52/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/06/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 53/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/06/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 54/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/06/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. τροφίμων (είδη Αρτοποιείου)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/06/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 03/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/06/2021)

περισσότερα »

ΔΕΥΑΡ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΥΑΡ»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/06/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.99/2021.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/06/2021)

περισσότερα »

ΟΙ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 01/2021 ΚΑΙ 02/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/06/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 29/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/06/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 102/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/06/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 28/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Συνημμένα αρχεία: Σ.Δ. Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ (64Ξ14690ΒΞ-ΥΘΟ)(21PROC008680989) Σ.Δ. Επιδεσμικού + Νάρθηκες(67Μ24690ΒΞ-Β7Ι)(21PROC008679308) ..... (31/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 50/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/05/2021)

περισσότερα »

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΗΤΕ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Διαγωνισμών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/05/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/05/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη Γ.Ν. Κέρκυρας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης: «Ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/05/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/05/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 21/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθειαγια την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού: «Λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των Ορθοπεδικών ειδών : « Ορθοπεδικά υλικά , Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες , Ορθοπεδικά μοσχεύματα », για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/05/2021)

περισσότερα »

Υπ' αρθμ. 03/2021 προκήρυξη

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για Ανάγκες Σίτισης ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/05/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 27/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. (17/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.95/2021.(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ. ΑΡΧΕΙΟ)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 49/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο....... (17/05/2021)

περισσότερα »

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο....... (17/05/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/05/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 96/2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ) από την 28 Μαΐου 2021 ώρα 00:00:01πμ, μέχρι και 21 Ιουν 2021 ώρα 23:59:59.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/05/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαΐου 2021

  Επισυνάπτεται το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/944/13.5.2021 έγγραφό με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο...... (14/05/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (13/05/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανάθεσης έργων 2 άρδευσης και 9 φραγμάτων στο Κουρδικό Ιράκ, Γραφ. ΟΕΥ Ερμπίλ, Ιράκ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (13/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 96 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (13/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 95 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (13/05/2021)

περισσότερα »

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Διαγωνισμός Υπ’ Αρίθμ. 14/21, για την Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Οχημάτων HUMMER και Διαγωνισμός Υπ’ Αρίθμ. 15/21, για την Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH για Κάλυψη Αναγκών του 303 ΠΕΒ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/05/2021)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΜΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/05/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη 300 έργων ανοικοδόμησης Κουρδικού Ιράκ, Γραφ. ΟΕΥ Ερμπίλ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/05/2021)

περισσότερα »

Μετάθεση ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης, αναφορικά με τη διακήρυξη ΑΔ 43/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 47/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού:« γαστροσκοπίου, κολονοσκοπίου και συστήματος ψηφιακού video-επεξεργαστή εικόνας »

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

συνημμένα αρχεία: Σ.Δ. αναλωσίμων αντλιών έγχυσης VOLUMAT(ΩΥΕΘ4690ΒΞ-ΤΒΘ)(21PROC008545101) Σ.Δ. αναλώσιμα υλικά Μ.Ε.Θ.(ΨΓ9Φ4690ΒΞ-3ΣΖ)(21PROC008545359) Σ.Δ. προμήθεια τροφίμων (είδη αρτοποιείου)(9Φ9Χ4690ΒΞ-ΩΛΒ)(21PROC008547026) ..... (05/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων» (CPV 90524100-7) ) (ΚΑΕ 0846)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/05/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.26/21 της ΥΠ/ΠΑ (Καθαρισμός Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΚΑΙ – ΑΑΥΕ – ΔΥΓ – 2ης ΥΕΚΕ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών

Συνημμένα τρείς (3) Περιληπτικές Ανακοινώσεις και τρείς (3) Διακηρύξεις ανοικτών διαγωνισμών αντίστοιχα, που αφορούν σε προσεχείς διαγωνισμούς του Πολεμικού Ναυτικού. ..... (05/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 94 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (28/04/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση στο Επιμελητήριο Διαγωνισμού Δακοκτονίας 2021, 2022, 2023

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/04/2021)

περισσότερα »

Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης για ανάγκες ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/04/2021)

περισσότερα »

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Διαγωνισμός Υπ’ Αρίθμ. 14/21, για την Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Οχημάτων HUMMER και Διαγωνισμός Υπ’ Αρίθμ. 15/21, για την Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH για Κάλυψη Αναγκών του 303 ΠΕΒ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/04/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Οπωρολαχανικών)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/04/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Συνημμένα αρχεία: Σ.Δ.  αντιδραστήρια εξετάσεων Παραμέτρων Πήξεως(9ΗΡΑ4690ΒΞ-ΘΟΓ)(21PROC008521320) Σ.Δ. αντισηπτικό χεριών(6ΡΒΗ4690ΒΞ-85Ζ)(21PROC008520087) Σ.Δ. προμήθεια Χαρτιών Καταγραφικών(91ΙΠ4690ΒΞ-ΘΕΗ)(21PROC008519632)..... (27/04/2021)

περισσότερα »

Δώσε τίτλο για το άρθρο......

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 19557/22-04-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 106683) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 136.969,37€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 145.858,91€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ως ημερομηνία λήξης..... (27/04/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός αναδόχου και την σύναψη Σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση Αγρόκτημα Κλειδί» (ΤΟΣΚΕΔΠ).

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/04/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ΜΥ FOB Aktion 04/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/04/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/04/2021)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/04/2021)

περισσότερα »

Υπ' αριθμ 05/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την Ανακατασκευή και Αναδιαμόρφωση του γηπέδου Μπάσκετ της ΜΥ FOB AKTION.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/04/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των εγκαταστάσεων 22 (είκοσι δύο) οργανικών μονάδων της ΥΠΑ ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19».

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/04/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 93 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.21/21 της ΥΠ/ΠΑ (Προμήθεια Αθλητικών Υποδημάτων)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/04/2021)

περισσότερα »

Παράταση της υπ’ αριθ. 41/21 Διακήρυξης Διαγωνισμού για την «Προμήθεια θραυσματοβόλων Ναρκών κατευθυνόμενης διεύθυνσης τύπου Μ18A1 CLAYMORE»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/04/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑΡ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/04/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/04/2021)

περισσότερα »

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ (VCRS)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/04/2021)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 02/21)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (13/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ)

Ενημερώνουμε σχετικά με την υπ’ αρίθμ. 8045/1/674-γ από 12-04-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας για την  προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ,  ελαστικών επισώτρων, ελαφράς και βαρέας χρήσης , διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη αναγκών του μηχανοκίνητου στόλου της ΓΕ.Π.Α.Δ. Ιονίων Νήσων , της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και υφιστάμενων υπηρεσιών της, για το έτος 2021 και παρακαλούμε για την ανάρτησή της στην ..... (13/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 12/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/04/2021)

περισσότερα »

MA NATO - AP_1732-21 (RFQ-CO-115152-BMD)

Διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1732/7-4-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Integration test Bed ITB Build 6 (ITB 6) Hardware Upgrades", (RFQ-CO-115152-BMD). Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 4η Μαΐου 2021. Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/04/2021)

περισσότερα »

MA NATO - AP_1785-21 (RFQ-CO-115335-TVV)

Σας γνωρίζουμε το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1785/9-4-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 5η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Hardware and Software Components for the Test, Validation and Verification (TV&V)», (RFQ-CO-115335-TVV). Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 14η Μαΐου 2021. Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ)

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εκατό (100) ψυκτικών συγκροτημάτων - κλιματιστικών μηχανημάτων, προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 2021.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 14/21 (Προμήθεια Ειδών Κυλικείου Προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ Δεκελείας & 2ου ΑΚΕ – 120 ΠΕΑ – 124 ΠΒΕ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ''ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ''

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (09/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.20/21 της ΥΠ/ΠΑ (Προμήθεια Αρβυλών Βουλκανισμένου Πέλματος)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/04/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 90 /2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (05/04/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού..... (05/04/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/04/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 91/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/04/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Ράμματα (6Δ7Ξ4690ΒΞ-ΔΩΕ) (21PROC008358787)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/04/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Απολυμαντικά (ΩΙΔΟ4690ΒΞ-Ρ2Θ)(21PROC008359815)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/04/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 14/21 και 15/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 17/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (30/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Ν.Π.Δ.Δ.), έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1. Το άρθρο 78 του ν. Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2. Το άρθρο 118 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ- 206 Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 3. την με αριθμό 3/22.03.2021 από..... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 87/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 86/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 88/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡYΞΗ YΠ’ ΑΡΙΘ. 01/2021/XX ΤΘΜ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ)

«Μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης για τις ανάγκες των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων  - Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας»   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 89/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 85/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/03/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξης Ανοιχτού ηλεκτρονικού (μειοδοτικού) Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών καθαρισμού χώρων και επιφανειών που ανήκουν στις Υ.Π.Α. και Α.Π.Α. στους 14 παραχωρημένους Αερολιμένες, ήτοι Άκτιο, Ζάκυνθος, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κως, Μύκονος, Μυτιλήνη, Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη, Σκιάθος και Χανιά, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2022, με πραγματική ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία εγκατάστασης τ..... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 80/2021.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 82/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 83/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 84/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/03/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός ιματισμού μαθητών ΣΣΑΣ έτους 2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/03/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο32/2020 - Ανοιχτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/03/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 14/21 και 15/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/03/2021)

περισσότερα »

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.01.1/21 για την περιοδική προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Φρούτων, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (24/03/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.18/21 της ΥΠ/ΠΑ [Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing) Δέκα (10) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4Χ4), με ωφέλιμο φορτίο από 600 κιλά έως 1,5 τόνο]

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξη 20/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/03/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για κατασκευή, ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία Ζώνης Τεχνολογικής και Οικονομικής Ανάπτυξης στη Spitallë, Durrës.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 45/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 75/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (22/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.77/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (22/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.79/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (22/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.78/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (22/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.76/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (22/03/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/03/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (18/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 5/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (18/03/2021)

περισσότερα »

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 32/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 41/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 42/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/03/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 44/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 74 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 73 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 72 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/03/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαρτίου 2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (12/03/2021)

περισσότερα »

Aνακοίνωση Διενέργειας Δ.Ε 11/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 40/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. Διανομή Γευμάτων(ΨΓ3Π4690ΒΞ-ΧΤΛ)(21PROC008248763)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 2/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 10 ΣΠ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.70/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.71/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 6/21, 8/21 και 10/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 12/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Παγωτών για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξαρτήτων Υπομονάδων και Υπηρεσιών της Περιοχής Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 56/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Aνακοίνωση Διενέργειας Δ.19/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 63 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 64 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.61/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 66 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 67 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.62/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 69 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.68/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.59/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (08/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.60/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (08/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.57/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (08/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 58 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (08/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 39/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/03/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/03/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (05/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 53/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/03/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 07/21 για την Προμήθεια Υφάσματος Κυανόφαιου (Θερινό – Χειμερινό)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ 95 ΑΔΤΕ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 31/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 32/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 15/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/03/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ 33 Μ/Κ ΤΑΞ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 16/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 20/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Επαναπροκήρυξης - Μετάθεσης Διαγωνισμού Δ. 01/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 17/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 18/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 19/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 27/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 28/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 29/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 30/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 32/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 33/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 22/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 26/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 24/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 24/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 25/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 23/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 24/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 23/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 25/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/02/2021)

περισσότερα »

Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115259-DCEP για το Έργο: «Refresh and Sustain DCIS Equipment Pool»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/02/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/02/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.02/21 για την περιοδική προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων, προς κάλυψη αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 17/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 21/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 22/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 20/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 19/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 18/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 43/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/02/2021)

περισσότερα »

IFB-CO-115401-TSGT-ISS, NATO Transportable Satellite Ground Terminals Third Generation (TSGT3G) and Upgraded Transportable Satellite Ground Terminals (UTSGT) In-Service Support Activities, NCIA/ACQ/2021/06605

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/02/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/02/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Yπ’ αριθ. 02/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Yπ’ αριθ. 02/2021   Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Διαγωνισµός για την ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στο χ. Φυλάκιο. Η προς παροχή υπηρεσία φέρει τον κωδικό αριθμό 55322000-1 του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίου συμβάσεων (CPV).   Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των προϊ όν..... (23/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 16/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/02/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. προμήθεια (3) συσκευών οξυγονοθεραπείας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/02/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 14/2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ) από 14 Μαρτίου 2021 ώρα 00:00:01πμ, μέχρι και 7 Απριλίου 2021 ώρα 23:59:59

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της διακήρυξης. Επισυναπτομενη θα βρείτε την φόρμα συμμετοχής..... (19/02/2021)

περισσότερα »

4η Τροποποίηση Αιτήσεως Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115259-DCEP για το Έργο: «Refresh and Sustain DCIS Equipment Pool»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (18/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις 3ων Διαγωνισμών

Διακήρυξη τριών (3) ανοικτών μειοδοτικών διαγωνισμών, δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (18/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 13/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 04/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 14/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 15/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση 5/21 του ΓΕΝ, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ρυμουλκούμενων στόχων για εκτέλεση Α/Α βολών...... (16/02/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. μελάνια

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/02/2021)

περισσότερα »

NOI to establish Enterprise Agreements for the entire product lifecycle of Palo Alto Networks equipment and services, NCIA/ACQ/2020/6547

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 12 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.15/21 της ΥΠ/ΠΑ [Προμήθεια Κατεψυγμένων Αλιευμάτων προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας]

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.09/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 06/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 07/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 08/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Services Hewlett Packard Enterprise (HPE) Hardware» (IFB-CO-115240-HPE) - NCIA/ACQ/2021/6532/11-02-2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 16/21 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο....... (15/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 10/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο....... (15/02/2021)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14873-INTELFS2

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 11/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (15/02/2021)

περισσότερα »

NOI to Issue An IFIB For Waste Collection and Disposal Services at JFC Naples, ACO-NAP-20-19

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

IFB - Implementation of the NATO Common Operational Picture Increment 2 IFB-115049-NCOP2 AMD2

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/07655/8-2-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Implementation of the NATO Common Operational Picture Increment 2», (IFB-CO-115049-NCOP2), AMD2.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 8η Μαρτίου 2021...... (10/02/2021)

περισσότερα »

AMENDMENT No 4 - Provision of Transport Core Services (TCS), IFB-CO-14797-TCS, Ref: NCIA/ACQ/2021/06540

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06540/8-2-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 4η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Transport Core Services (TCS)», (IFB-CO-14797-TCS), Ref: NCIA/ACQ/2021/06540.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 19η Φεβρουαρίου 2021...... (10/02/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 8/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/02/2021)

περισσότερα »

RFQ-CO-115370-HSSR, Hardware Support and Software License & Renewal of Exisiting Licenses and Procurement of New Licenses, NCIA/ACQ/2021/06505

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (09/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ειδών Κυλικείου για τις Ανάγκες Συσσιτίου των Μονάδων που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας - Αλεξάνδρειας - Νάουσας»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.10/21 της ΥΠ/ΠΑ [Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής]

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 05/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/02/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Φεβρουαρίου 2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (05/02/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.01.210) της 111 Πτέρυγας Μάχης (Πολ. Αεροπορία) περιοδική προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών - Φρούτων και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 04/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/02/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών (1/21)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/02/2021)

περισσότερα »

Διαδικτυακό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δημοσίων υπαλλήλων ERASMUS for Public Administration

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/02/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ανώνυμη εταιρεία Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Α.Ε. (ΕΠΙΧΕΙΠΑ), που υλοποιεί το έργο της κατασκευής του νέου επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή Μαλάξας του Δημοτικού Διαμερίσματος Κεραμιών του Δήμου Χανίων, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή εκδήλωσης κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος, προκειμένου εφόσον η ίδια το προκρίνει να έρθει σε επαφή, για να επιλέξει συνεργάτη για την διαφήμιση, προβολή και παροχή κάθε συναφούς..... (04/02/2021)

περισσότερα »

Αλλαγή προθεσμίας υποβολής προσφορών για διαγωνισμό που αφορά τη μονάδα αποτέφρωσης αστικών απορριμάτων στη Σόφια

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/02/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 11/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.08/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/02/2021)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΤΗΣ ΣΜΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/02/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 10 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (02/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Διαγωνισμού (Διακήρυξη 3/21/ΓΕΝ α/α ΕΣΗΔΗΣ 105676)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/02/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» Αριθμός Διακήρυξης : 07/2021..... (01/02/2021)

περισσότερα »

BOA Competition RFQ-CO-115259-DCEP - AMD2

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (01/02/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 6 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (01/02/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 9/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.06/21 της ΥΠ/ΠΑ

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.06/21, για την «Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ». Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/02/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Προκήρυξης της Στρατιωτικής Αστυνομίας της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (01/02/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) από 1/1/2021 έως 31/12/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) από 1/1/2021 έως 31/12/2021.   ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ..... (29/01/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητήριου Κέρκυρας, της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝΕΤΕΚ, της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητήριου Κέρκυρας και εκδηλώσεων για το έτος 2021

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητήριου Κέρκυρας, της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝΕΤΕΚ, της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητήριου Κέρκυρας και εκδηλώσεων για το έτος 2021.   ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΚΕΡΚΥΡΑ, 29/01/2021 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                Αρ..... (29/01/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ       ΕΛΛΗΝΙΚ