ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  RSS 2.0 

Διακήρυξη του υπ΄αριθμ. 31/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας (άρθρο 27 του ν.4412/2016) για την Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Διακήρυξη του υπ΄αριθμ. 31/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας (άρθρο 27 του ν.4412/2016) για την Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (18/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη υπ' αριθμ. 18/24 για την Προμήθεια Συστήματος Νευροπλοήγησης της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ με Ανταλλαγή του Υπάρχοντος Συστήματος

Διακήρυξη υπ' αριθμ. 18/24 για την Προμήθεια Συστήματος Νευροπλοήγησης της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ με Ανταλλαγή του Υπάρχοντος Συστήματος.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (18/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (17/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Διαγωνισμός για την Πλύση Ακάθαρτου Ιματισμού του 251ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 347664) (Επαναληπτικός του Διαγ/σμού Δ.31/23).

Διαγωνισμός για την Πλύση Ακάθαρτου Ιματισμού του 251ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 347664) (Επαναληπτικός του Διαγ/σμού Δ.31/23).   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (17/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη υπ' αριθμ. 15/24

Διακήρυξη υπ' αριθμ. 15/24 για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων για την Τέλεση Εξετάσεων Ηλεκτροφόρησης Αιμοσφαιρίνης και Test Δρεπανώσεως του Αιματολογικού Εργαστηρίου του 251 ΓΝΑ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΠΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (17/04/2024)

περισσότερα »
1x1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ (ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ (ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ)   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (17/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Δ.02/24 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Δ.02/24 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (17/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 06/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 06/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (17/04/2024)

περισσότερα »
1x1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (17/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.03/24 της 120 ΠΕΑ

Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.03/24 της 120 ΠΕΑ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (17/04/2024)

περισσότερα »
1x1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22 / 2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (17/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 15/2024 του 424 ΓΣΝΕ

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.  15/2024 του 424 ΓΣΝΕ.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (15/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 13/24 του για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Πέντε (5) Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων LEON PLUS με αντίστοιχα Monitor του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 13/24 του για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Πέντε (5) Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων LEON PLUS με αντίστοιχα Monitor του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (15/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 17/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 17/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (15/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄Αριθμ: 05/24 Διαγωνισμού

 Διακήρυξη του Υπ΄Αριθμ: 05/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (02/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Διενέργεια Ηλ. Δ.Α. Δ. (5/2024), για την Προμήθεια «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)

Διενέργεια Ηλ. Δ.Α. Δ. (5/2024), για την Προμήθεια «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (01/04/2024)

περισσότερα »
1x1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2024_Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2024 (29/03/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη διαγωνισμού 3/2024 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού 3/2024 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (27/03/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 19/2024

 Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 19/2024   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (27/03/2024)

περισσότερα »
1x1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3/2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3/2024   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΠΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (27/03/2024)

περισσότερα »
1x1
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
1x1
velos ANAΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 96 ΑΔΤΕ (27/03/2024)
velos ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ (27/03/2024)
velos Προμήθεια Ενός (1) Φορητού Έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου για Κάλυψη Αναγκών ΤΕΠ του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (14/03/2024)
velos Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 27/2024 του 424 ΓΣΝΕ. (14/03/2024)
velos Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 20/2024 του 424 ΓΣΝΕ (14/03/2024)
velos Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 7/2024 του 424 ΓΣΝΕ (14/03/2024)
velos Διακήρυξης των Υπ΄ Αριθμ: 12 και 13/24 Διαγωνισμών (14/03/2024)
velos Προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία (14/03/2024)
velos Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 35/2024 του 424 ΓΣΝΕ (11/03/2024)
velos Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 13/2023 (ΕΣΗΔΗΣ: 338314) (07/03/2024)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››