ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   /   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Δίκτυα Επιχειρηματικότητας (Networking) & Συστήματα-Συστάδες Επιχειρήσεων (Clusters).
Σύγχρονα εργαλεία και οδηγοι με σκοπό την υποστήριξη των μελών του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
31/03/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας συνεχίζοντας τις προσπάθειες του για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των ΜΜΕ σε ανταγωνιστικές και καινοτόμες πρακτικές, επιθυμεί να παράσχει στα μέλη του εργαλεία και οδηγούς με σκοπό την υποστήριξη τους στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  Με στόχο λοιπόν την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των μελών του παρουσιάζει  ένα  εξειδικευμένο οδηγό ο οποίος εκπονήθηκε από το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με αντικείμενο: Δίκτυα Επιχειρηματικότητας (Networking) & Συστήματα-Συστάδες Επιχειρήσεων (Clusters).

Το σχετικό εγχειρίδιο προσπαθεί να αναδείξει τα οφέλη των διεπιχειρηματικών συνεργασιών και να παροτρύνει τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις να συμμετέχουν ή/και να αναπτύξουν συνεργασίες, συστηματοποιώντας αυτές τις συνεργασίες, αναλύοντας τις μεθόδους και τον τρόπο οργάνωσής τους και αναδεικνύοντας το ρόλο των Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε αυτές. Οι επιχειρηματικές συνεργασίες που αναλύονται ξεφεύγουν από το στενό πυρήνα των συνεργασιών στην παραγωγική διαδικασία, προσπαθώντας να αναδείξουν τις συνεργασίες των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των μικρών και πολύ μικρών, σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, οι επιχειρηματικές συνεργασίες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Οδηγού διακρίνονται σε δύο τύπους:  

1.      Τις «συστάδες» ή «συσπειρώσεις» ή «δικτυακά συγκροτήματα» επιχειρήσεων ή «εταιρικών συμπράξεων» (clusters),

2.      Τα «επιχειρηματικά δίκτυα» (networks).

*Δείτε εδώ το εγχειρίδιο «Δίκτυα Επιχειρηματικότητας (Networking) & Συστήματα-Συστάδες Επιχειρήσεων (Clustering)»


mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos Eommex_networking_clustering_F398008543.pdf