ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   /   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Το Επιμελητήριο ενημερώνει τα μέλη του ότι:
25/02/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Με σκοπό την άτυπη επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις λόγω της πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες διοικήσεις σε  άλλα κράτη μέλη ,δημιουργήθηκε το SOLVIT.

    - Με σκοπό την άτυπη επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις λόγω της πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες διοικήσεις σε  άλλα κράτη μέλη ,δημιουργήθηκε το SOLVIT.

    Το SOLVIT  αναγνωρίζει την ανάγκη για τις επιχειρήσεις να επιλύουν τα προβλήματά τους το συντομότερο δυνατόν ,χωρίς να απαιτείται προσφυγή στη δικαιοσύνη .Η προθεσμία για την επίλυση των προβλημάτων τα οποία έχει αναλάβει το δίκτυο ,έχει οριστεί σε 10 εβδομάδες. Το σύστημα διατίθεται δωρεάν. Παραδείγματα προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί το SOLVIT είναι ,μεταξύ άλλων ,η πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά ,η σύσταση εταιρείας ,η έναρξη δραστηριότητας αυτοαπασχολούμενου ,οι δημόσιες προμήθειες ,η φορολογία κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες στη δ/νση:http://europa.eu.int/solvit/site/index_el.htm

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή