ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΦΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
19/07/2023
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΦΜ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 

 

Δικαιολογητικά

 

1) Αίτηση

 

2) Γενικό Πιστοποιητικό για την Μητρική εταιρεία (αρμοδίως μεταφρασμένο και με apostyle), όπου θα φαίνεται  ο αρ. Αρ. Εγγραφής της Αλλοδαπής εταιρείας στο μητρώο της χώρας της έδρας  της, η επωνυμία, ο Διακριτικός τίτλος (αν υπάρχει) και ο σκοπός της.

 

3) Πρακτικό της αλλοδαπής εταιρείας με απόφαση για χορήγηση ελληνικού ΑΦΜ προκειμένου η εταιρεία να συμμετάσχει ως εταίρος σε ελληνική εταιρεία. Στην ίδια απόφαση θα ορίζεται και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα.

 

4) Το ΑΦΜ του νομίμου εκπροσώπου, την Δ/νση, Τ.Κ., τηλέφωνο

 

5) Έντυπο Δ211 συμπληρωμένο

 

6) Εξουσιοδότηση εάν δεν προσέλθει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος.

 

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή