ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΠΝΟ)
13/12/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΠΝΟ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.350,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 2ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ΄΄ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 15η/12/2016, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 Μ.Μ. ΕΝΩ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 16η/12/2016, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 105777/43384/02-12-2016 (ΑΔΑ Ω02Σ7ΛΕ-ΛΡ9, ΑΔΑΜ 16PROC005500351 2016-12-02) ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή