ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «αλεύρου για όλες τις χρήσεις» για τις ανάγκες του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ''ΤΕΒΑ''.
03/06/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων www.promitheus.gov.gr στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" βρίσκονται αναρτημένες οι Τεχνικές Προδιαγραφές για Αλεύρι για όλες τις χρήσεις σε συσκευασία 1kg, που θα διανεμηθεί σε απόρους για την κάλυψη των επισιτιστικών αναγκών τους. Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν από την Υπηρεσία μας στα πλαίσια της συνδρομής, που μας ζητήθηκε από Περιφέρειες της χώρας που υλοποιούν το Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής "ΤΕΒΑ". Οι τεχνικές προδιαγραφές παραμένουν ενεργές για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις για δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής τους, δηλαδή μέχρι τις 14-6-2016.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις. Στόχος μας είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να καλύπτουν τις ανάγκες των αναθετουσών αρχών και να εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να εξασφαλίζουν ευρεία συμμετοχή, άρση τυχόν εμποδίων και ενίσχυση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση και συντόμευση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ