ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Δ.Τ.ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
25/02/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Κέρκυρα, 16/07/2008

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι με επιστολή που απέστειλε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Γιώργο Χονδρογιάννη, τον ενημερώνει για την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να αυξήσει κατά 198 εκατομμύρια ευρώ τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα».

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Κέρκυρα, 16/07/2008

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι με επιστολή που απέστειλε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Γιώργο Χονδρογιάννη, τον ενημερώνει για την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να αυξήσει κατά 198 εκατομμύρια ευρώ τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα».
Η απόφαση ήταν συνέπεια των συνεχών επιστολών και εισηγήσεων που απέστειλε και το Επιμελητήριο της Κέρκυρας, αφού για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπήρχαν αυξημένα αιτήματα επενδυτών.
Μέσα από το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα αναπτυξιακής δυναμικής των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, ιδιαίτερα στη δύσκολη παγκόσμια οικονομική συγκυρία, που αναπόφευκτα επηρεάζει και τις Ελληνικές επιχειρήσεις.
Πιο συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα έγκρισης επιπλέον 4.414 επενδυτικών σχεδίων, που μαζί με τα 10.079 που είχαν εγκριθεί μέχρι σήμερα, αυξάνουν τη Δημόσια Δαπάνη στα 659 περίπου εκατομμύρια ευρώ.
Μετά από αυτήν την εξέλιξη, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Χονδρογιάννης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η σημερινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αποτελεί μια ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις. Επί μακρόν με επιστολές μας, είχαμε ζητήσει την επιπλέον χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος, πιστεύοντας ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στη κατεύθυνση αυτή, δηλαδή της προώθησης και ικανοποίησης των αιτημάτων των μελών μας, θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά, ρεαλιστικά και αποτελεσματικά. » 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή