ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΕΕΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
28/01/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ


                                                                                                                Κέρκυρα, 28 Ιανουαρίου 2015 


Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Χονδρογιάννης, ο οποίος μετέχει στην Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) με την ιδιότητα του Οικονομικού Επόπτη, σας ενημερώνει για την αποστολή συγχαρητήριας επιστολής όπου εστάλη προς τον πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του, παραθέτοντάς του τις διαχρονικές θέσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας για την έξοδο της χώρας από την ύφεση και την επιστροφή στην ανάπτυξη.

Η επιστολή έχει ως ακολούθως:
«Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή μας, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε θερμά για τη νίκη σας στις εκλογές και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο κυβερνητικό σας έργο.
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, υπηρετώντας πάντοτε με συνέπεια τον γνωμοδοτικό της ρόλο, αλλά και το ρόλο του συμβούλου της εκάστοτε κυβέρνησης, θα συνεχίσει να επιτελεί στο ακέραιο το έργο της, καταθέτοντας εποικοδομητικές προτάσεις για την τόνωση της  ανταγωνιστικότητας, με μοναδικό γνώμονα την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα κάθε παραγωγικού κλάδου της οικονομίας μας.
Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί από κοινού, σε αυτές τις κρίσιμες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, πρέπει να προχωρήσουμε σταθερά με σύνεση και αποφασιστικότητα, στοχεύοντας σε ακόμα μεγαλύτερη δημιουργική προσφορά για το καλό του τόπου μας και της εθνικής μας οικονομίας.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Αναμφίβολα, το έργο που αναλαμβάνετε, σε μία εξαιρετικά κρίσιμη καμπή για την πορεία της χώρας, είναι ιδιαίτερα δύσκολο.
Η επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας με τους εταίρους μας, μιας συμφωνίας που θα βασίζεται στη σημερινή πραγματικότητα της οικονομίας μας, αποτελεί καίριας σημασίας ζητούμενο.
Ο επιχειρηματικός κόσμος, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ευελπιστούν ότι η νέα διαπραγμάτευση στην οποία σκοπεύετε να προβείτε, θα έχει επιτυχή κατάληξη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, η χώρα θα βρεθεί μπροστά σε οδυνηρές επιλογές.
Το πραγματικό διακύβευμα για την αγορά είναι το πώς θα δημιουργηθούν ξανά στην Ελλάδα συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης.
Η Επιμελητηριακή Κοινότητα επανειλημμένα έχει υποβάλει υπομνήματα με τις θέσεις και τις απόψεις της που στοχεύουν στην αναστροφή της ύφεσης, στην επιστροφή στην ανάπτυξη με στόχο την παραγωγή πλούτου, αλλά και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Και θα πρέπει στο σημείο αυτό να σας τονίσουμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι ο τροφοδότης της απασχόλησης, καθώς οι εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσφέρουν τη συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων εργασίας. Και μόνο με το σκεπτικό αυτό, η κυβέρνησή σας θα πρέπει να σκύψει με μεγάλο ενδιαφέρον πάνω από τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας να άρει τα αντικίνητρα και να θεσπίσει κίνητρα για την επιβίωση των υπαρχόντων, αλλά και για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Γιατί χωρίς επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπάρξουν ούτε εργαζόμενοι.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Όπως και προεκλογικά σας είχαμε ενημερώσει, οι θέσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας είναι σαφείς:
- Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία και στο κράτος. Όχι ως απαιτήσεις των δανειστών που πρέπει να ικανοποιηθούν, με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος. Αλλά ως μια εθνική αναγκαιότητα, με σκοπό τη θεμελίωση μιας σύγχρονης, παραγωγικής, ανταγωνιστικής οικονομίας.
- Διαμόρφωση σαφούς εθνικού σχεδίου ανάπτυξης, με μακρόπνοο προσανατολισμό και σαφείς προτεραιότητες. Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, με τη δημιουργία νέων, καινοτόμων βιομηχανιών, για την παραγωγή, ποιοτικών και διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής των μονάδων του παραδοσιακού βιομηχανικού χώρου, ώστε η ανταγωνιστικότητά τους να μη στηρίζεται αποκλειστικά στον παράγοντα του κόστους. Λειτουργική σύζευξη της γεωργικής παραγωγής, με τη βιομηχανία τροφίμων.
- Απλό, σταθερό και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα. Με συντελεστή 15% στο σύνολο των φορολογητέων κερδών για τα νομικά πρόσωπα, αναβάθμιση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ως προς τα πρόστιμα και τους ελέγχους, σταδιακή μείωση συντελεστών ΦΠΑ, απαλλαγή από ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα ως 25.000 ευρώ και ριζική αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων.
- Τολμηρό πρόγραμμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και θέσπιση κινήτρων προς επιχειρήσεις και καταναλωτές, για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σύνδεση αποτελεσμάτων με μείωση των φορολογικών συντελεστών.
- Αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ενίσχυση μηχανισμών όπως τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, οι επιχειρηματικοί άγγελοι, προγράμματα δανειοδότησης με ευνοϊκούς όρους, start-up funds σε τομείς όπως οι νέες τεχνολογίες, η αγροτική παραγωγή κτλ.
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής. Αποφασιστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, για τη μείωση του κόστους της ενέργειας και ειδικά των βιομηχανικών τιμολογίων. Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του κόστους ίδρυσης επιχειρήσεων. Δημιουργία Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Πάρκων.
- Στήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Επέκταση προγραμμάτων συγχρηματοδότησης και παροχής εγγυήσεων, για επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Εξαγωγών – Εισαγωγών, στα πρότυπα επιτυχημένων παραδειγμάτων του εξωτερικού. Παροχή ειδικών κινήτρων μέσω της φορολογίας, για την άσκηση εξωστρεφούς δραστηριότητας
- Επίσπευση της διοικητικής μεταρρύθμισης, με προτεραιότητες τη μείωση του αριθμού των δημοσίων φορέων, τη διαμόρφωση σύγχρονων οργανογραμμάτων, τη θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων παραγωγικότητας, τη διαμόρφωση σοβαρού συστήματος αξιολόγησης,  με κίνητρα και μηχανισμούς επιβράβευσης και προσέλκυσης των αρίστων.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων δεσμεύεται να έχει αγαστή συνεργασία με τους νέους υπουργούς της κυβέρνησής σας, προκειμένου να επιλεγούν οι βέλτιστες πολιτικές, ώστε να προωθηθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων που απορρέουν από το θεσμοθετημένο ρόλο της ως το ανώτατο όργανο των Ελληνικών Επιμελητηρίων, αξιόπιστο συνομιλητή της Πολιτείας για τα προβλήματα της επιχειρηματικής κοινότητας και φυσικό και ουσιαστικό εκφραστή των ελληνικών επιχειρηματικών απόψεων και διεκδικήσεων, παρακαλούμε όπως μας ορίσετε μια συνάντηση για την παρουσίαση των θέσεων και προτάσεών μας που αφορούν στις επιχειρήσεις και στην επαναφορά της οικονομίας σε θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς».

 


Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας
  

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή