ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1300 ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ VOUCHER»
11/12/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

TI EΙΝΑΙ ΤΟ VOUCHER ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η εκπαίδευση 1300 απόφοιτων Πτυχιούχων ΑΕΙ- ΤΕΙ, από Αδειοδοτημένους Παρόχους Κατάρτισης, οι οποίοι θα λάβουν υπηρεσίες εναλλασσόμενης κατάρτισης.

Στόχος της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων, ανέργων, επαγγελματιών του τομέα των υπηρεσιών υγείας σε δημόσια νοσοκομεία ή στις υπηρεσίες αυτών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων:
· Θεωρητική Κατάρτιση 240 ωρών
· Πρακτική Άσκηση  960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Άνεργοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, Επαγγελματίες Υγείας, (ιατροί, νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων),
Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Διευκρινίζεται ότι οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
εκπαιδευτικο επιδομα:

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας» οικονομικής αξίας 12.000 €.

Η επιταγή αφορά :
-  Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης αξίας 1.440 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).
-  Το επίδομα πρακτικής άσκησης  αξίας 5.760 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 7.200 €(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), θα καταβληθεί σε 2 δόσεις

Υποβολή αιτήσεων: από 11/12/13 έως 20/12/13

Η υποβολή των αιτήσεων των ανέργων γίνεται με τους εξής τρόπους :
1. Συμπλήρωση & αποστολή της σχετικής φόρμας στο site μας (www.ekepee.gr)
2. Επικοινωνία με εξειδικευμένο στέλεχος μας 2661181206 ή 210 5582373,374.( αρμόδια πρόσωπα κ. Τσίλης, ή κα Λιώνα)

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
DIKAIOLOGITIKAVOUCHER_YGEIAS_F1618711622.pdf
NEWSLETTERYGEIADEKEMBRIOY_F2073419733.pdf