ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ ΔΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε.
12/02/2024
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Κέρκυρα 12.02.2024

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ ΔΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ

 

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του, για επικείμενη βεβαίωση οφειλόμενων τελών ΓΕΜΗ έτους 2019 από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ).

 

Με το ΦΕΚ 5306/05-09-2023, ορίστηκαν οι διαδικασίες είσπραξης εσόδων υπέρ Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε) από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ).

 

Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ, που υποχρεούνται να καταβάλλουν το ετήσιο «τέλος τήρησης της μερίδας τους» στο ΓΕΜΗ, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β΄2623/31-12-2014), δηλαδή εντός της κάθε ετήσιας χρήσης και σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν το καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., το εν λόγω τέλος (σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ), αποστέλλεται στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

 

Επίσης τα μέλη μας εκείνα (φυσικά/νομικά πρόσωπα) που έχουν διακόψει τις εργασίες τους χωρίς όμως να έχουν ενημερώσει ως όφειλαν τα Μητρώα του Επιμελητηρίου μας, θα πρέπει άμεσα να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας τη σχετική «Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών» που υπέβαλλαν στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να ενημερωθεί ο Φάκελός τους και να επανακαθοριστούν οι σχετικές οφειλές τους.

 

Κατόπιν αυτών, το Επιμελητήριο Κέρκυρας καλεί τις επιχειρήσεις μέλη του, που είναι εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ, να τακτοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν τις οφειλές τους (ετήσια τέλη ΓΕΜΗ), καθώς αυτές πρόκειται να βεβαιωθούν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εντός του Μαρτίου 2024.

 

Η πληρωμή των τελών πραγματοποιείται μέσω των υποκαταστημάτων των συνεργαζόμενων Τραπεζών, ύστερα από την έκδοση σχετικής εντολής πληρωμής, η οποία εκδίδεται από την εφαρμογή https://services.businessportal.gr/ με κωδικούς ΓΕΜΗ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα: 26610 39813 και 26610 80575 ή στoemail: mitroo@corfucci.gr.

 

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

 

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ