ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    / ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ  RSS 2.0 

Σε εξέλιξη τα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ για την στήριξη των επιχειρήσεων (13/09/2018)
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» (27/08/2018)
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» (27/08/2018)
Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (10/08/2018)
Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» (10/08/2018)
Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» (08/08/2018)
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων για την Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ" (02/08/2018)
Τροποποίηση (3η) της Απόφασης Ένταξης Πράξεων "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ" (02/08/2018)
Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εντάσεων της Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» (02/08/2018)
Νεοφυής επιχειρηματικότητα - Τελική απόφαση ένταξης - 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (02/08/2018)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››