ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης στο Πρόγραμμα ''Μετάβαση σε ένα πιο αειφόρο και ανθεκτικό οικοσύστημα - ενδυνάμωση των τουριστικών ΜΜΕ''
05/02/2024
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Επιμελητήριο Κερκυρας ενημερώνει τα μέλη του αναφορικά με την πρόσληση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Grow G1 Tourism Team) για την υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα «Μετάβαση σε ένα πιο αειφόρο και ανθεκτικό οικοσύστημα - ενδυνάμωση των τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» (SMP-COSME-2023-TOURSME-01).

 

Στόχος της ως άνω δράσης είναι η συμβολή της στη μετάβαση του Ευρωπαϊκού Τουριστικού Οικοσυστήματος προς πρακτικές περισσότερο αειφόρες και ανθεκτικές, όπως έχει τεθεί ως προτεραιότητα στη Διαδρομή Μετάβασης στον τουρισμό, παρέχοντας:

  • Άμεση υποστήριξη καινοτόμων σχεδίων που υποβάλλονται από τρίτους, π.χ. ΜΜΕ,
  • Εκπαίδευση των βασικών ενδιαφερομένων (εκπαίδευση των εκπαιδευτών), ώστε να γίνουν πολλαπλασιαστές και στη συνέχεια να συνεχίσουν την εκπαίδευση στις ΜΜΕ, σχετικά με την ανθεκτικότητα και την αειφορία (οικονομική, κοινωνική, πράσινη),
  • Τεχνική υποστήριξη -συμβουλές και ανάπτυξη ικανοτήτων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ΜΜΕ με βάση τις ανάγκες τους- προσπαθώντας να καλύψουν ένα ευρύ γεωγραφικό πεδίο,
  • Συλλογή βέλτιστων πρακτικών, με σκοπό την παροχή στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής επικαιροποιημένων, εμπειρικών στοιχείων για την εφαρμογή των προτεραιοτήτων που καθορίζονται στη Διαδρομή Μετάβασης για τον τουρισμό.

 

Προτάσεις στις εν λόγω κοινοπραξίες αιτούντων (δικαιούχοι, όχι συνδεδεμένες οντότητες) μπορούν να υποβάλλουν, με την ακόλουθη, σωρευτικά, σύνθεση:

  • τουλάχιστον πέντε (5) και το πολύ οκτώ (8) ανεξάρτητες οντότητες από τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές επιλέξιμες χώρες,
  • τουλάχιστον δύο (2) οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων (ΟΥΕ) από δύο (2) διαφορετικές επιλέξιμες χώρες,
  • τουλάχιστον δύο (2) οργανισμοί διαχείρισης προορισμών (DMO) από δύο (2) διαφορετικές επιλέξιμες χώρες, και
  • τουλάχιστον ένα (1) εκπαιδευτικό ίδρυμα με κύρια λειτουργία την κατάρτιση ή την έρευνα, όπως εκπαιδευτικό ίδρυμα, πανεπιστήμιο, κέντρο κατάρτισης ή ερευνητικό κέντρο.

 

 

Βάσει προϋπολογισμού, το μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά έργο αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1.700.000 και 2.125.000 ευρώ, ενώ οι προτάσεις υποβάλλονται από τις κοινοπραξίες αιτούντων έως την 21η Φεβρουαρίου 2024 (18:00 ώρα Ελλάδας).  

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2023-toursme-01?keywords=tourism&programmePart=&pageNumber=2

 

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή