ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Oδηγός Δημοσιότητας για τους Δικαιούχους Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2014-2020 (ΠΕΠ)
20/04/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

To Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει για τον Οδηγό Δημοσιότητας για δικαιούχους. 

Περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις και προδιαγραφές και πρότυπα για τη σήμανση ανά τύπο επικοινωνίας.

Οι δικαιούχοι των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2014-2020 (ΠΕΠ) έχουν μια σειρά υποχρεώσεων ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία. Οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν κυρίως από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και κωδικοποιούνται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ή το Ταμείο Συνοχής.

 

Δείτε αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
OdigosDimosiotitasgiatousDikaiouchousErgon_ESPA_F2016190495.pdf