ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το διαδικτυακό θεματικό εργαστήριο «Innovative Agrifood SMEs / Καινοτόμες ΜΜΕ στον Αγροδιατροφικό Τομέα» στο πλαίσιο του έργου ΙΝΝΟΝΕΤS
23/09/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

για το διαδικτυακό θεματικό εργαστήριο «Innovative Agrifood SMEs / Καινοτόμες ΜΜΕ στον Αγροδιατροφικό Τομέα» στο πλαίσιο του έργου ΙΝΝΟΝΕΤS

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας προσκαλεί για συμμετοχή ως μέλος της Ομάδας Εργασίας στο Διασυνοριακό Θεματικό Εργαστήριο Μεταφοράς Γνώσης (CB Thematic Living Lab  “Innovative Agrifood SMEs” / Καινοτόμες ΜΜΕ στον Αγροδιατροφικό Τομέα» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου ΙΝΝΟΝΕΤS.

 

H Εκπαιδευτική Συνεδρία θα διεξαχθεί διαδικτυακά με τη χρήση πλατφόρμας

 εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του έργου.

 

Το Διασυνοριακό Θεματικό Εργαστήρι Μεταφοράς Γνώσης) με θέμα τις Καινοτόμες ΜΜΕ στον Αγροδιατροφικό Τομέα (CBThematicLivingLab  “Innovative Agrifood SMEs”), έχει ως στόχο να αποτελέσει το κοινό πεδίο συνεργασίας μεταξύ των φορέων της τετραπλής έλικας (Κυβερνητικοί Φορείς / Φορείς Χάραξης Πολιτικών, Επιχειρήσεις, Ερευνητικά / Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών) από Ελλάδα και Ιταλία, για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στον τομέα της Αγροδιατροφής και της Καινοτομίας. Στόχος του εργαστηρίου, μέσα από τις θεματικές συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ των ειδικών της 4-πλής έλικας, είναι να αναδειχθούν καινοτόμες καλές πρακτικές και διαδικασίες οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Το εργαστήρι περιλαμβάνει δύο ομάδες εργασίας, τέσσερις συνολικά εκπαιδευτικές συνεδρίες (2 συνεδρίες ανά ομάδα εργασίας) και 3 κύκλους εργασιών για κάθε ομάδα εργασίας (μία συνεδρία ανά κύκλο).

Κάθε ομάδα εργασίας, θα συμμετέχει σε 2 εκπαιδευτικές συνεδρίες, ακολουθώντας την παρακάτω δομή:

 • Παρουσίαση Έργου Innonets&στόχων εργαστηρίουΠαρουσίαση τρόπου λειτουργίας εργαστηρίου & ομάδας εργασίας
 • Παρουσίαση & ανάλυση των Προκλήσεων & των Δυσκολιών που εντοπίζονται
 • Παρουσίαση καλών πρακτικών & καινοτόμων προτάσεων

 

Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν τρεις κύκλοι συνεδριάσεων για την Ανάπτυξη ιδεών & προτάσεις για περαιτέρω εφαρμογή:

 

 • 1ος κύκλος – Ανάλυση δυσκολιών & προκλήσεων
 • 2ος κύκλος – Εντοπισμός & μεθοδολογία υλοποίησης καινοτόμων προτάσεων
 • 3ος κύκλος -  Ευκαιρίες,προοπτικές και προτάσεις για Επιχειρηματικές Συνέργειες

Λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό έργο INNONETS

 

Το έργο «INNONETS» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

 

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από πέντε (5) φορείς από Ιταλία και Ελλάδα:

LB - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Επικεφαλής Εταίρος)

PB2 - Περιφέρεια Απουλίας

PB3 -  Πολυτεχνείο του Μπάρι  / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων

PB4 - Επιμελητήριο Κέρκυρας

PB5 - ΣυνεταιρισμόςLEGACOOP

Συνδεδεμένοι Εταίροι: Ελληνο- Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Basilicata

 

Στόχος του έργου INNONETS είναι η εγκατάσταση και λειτουργία ενός Διασυνοριακού Κέντρου Μεταφοράς Καινοτομίας για τον Αγροδιατροφικό Τομέα, που θα υποστηρίζει τις τοπικές ΜΜΕ αγροδιατροφής σε συμμόρφωση με τις πολιτικές και κατευθύνσεις της ΕΕ και ταυτόχρονα στην υιοθέτηση της καινοτομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η διασύνδεση των εμπλεκόμενων στα Διασυνοριακά Θεματικά Εργαστήρια Μεταφοράς Γνώσης που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του έργου, θα ενεργοποιήσει φορείς μέσα από μια διαδικασία αναζήτησης απαντήσεων σε σημαντικά θέματα που αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση της τροφής και την εισαγωγή της καινοτομίας στις ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα. Τα Εργαστήρια αυτά ακολουθούν τη μεθοδολογία του επιτυχημένου στρατηγικού έργου του προγράμματος Ιταλία-Γαλλία 2007-2013 με τίτλο “Alcotra Innovation”.

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν την διοργάνωση 3 Διασυνοριακών Θεματικών Εργαστηρίων Μεταφοράς Γνώσης (Sustainable cities & islands, Zero-food Waste, Innovative Agrifood SMEs), ενός Διασυνοριακού Εργαστηρίου που θα λειτουργεί ως «Ομπρέλα» και ένα ηλεκτρονικό κέντρο καινοτομίας (CrossBorderAgrifood Innovation Node) για την παροχή όλων των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.

  

Πρόγραμμα  διαδικτυακού  θεματικού εργαστηρίου «Innovative Agrifood SMEs/ Καινοτόμες ΜΜΕ στον Αγροδιατροφικό Τομέα» στο πλαίσιο του έργου ΙΝΝΟΝΕΤμε θέμα «Καινοτομία στην Παραγωγή & τη Διαχείριση» (Ομάδα Εργασίας Α).  Το εργαστήρι διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου INNONETS.

  

 • 1η Εκπαιδευτική Συνεδρία Ι Πέμπτη 01-10-2020 Ι 17:00 – 18:30
 • 2η Εκπαιδευτική Συνεδρία Ι Παρασκευή 02-10-2020 Ι 17:00 – 18:30
 • 1ος  Κύκλος ιδεών Ι Παρασκευή 02-10-2020 Ι 19:00 – 20:00
 • 2ος Κύκλος ιδεών Ι Πέμπτη 08-10-2020 Ι 17:00 – 18:00
 • 3ος Κύκλος ιδεών Ι Πέμπτη 08-10-2020 Ι 18:00 – 19:00

 

Η συμμετοχή στο εργαστήρι είναι δωρεάν & οι συνεδρίες θα διεξαχθούν διαδικτυακά με τη χρήση πλατφόρμας που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του έργου.

 

Δηλώστε συμμετοχή έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 ώστε να σας αποστείλουμε τον σχετικό σύνδεσμο και οδηγίες για την σύνδεσή σας στην πλατφόρμα.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Φιλιππίδης Παύλος  / emailp.filippidis@lp.gr / Τηλ.:210-3800750

 

To έργο ΙΝΝΟΝΕΤS  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA Greece-Italy (EL-IT) 2014 - 2020.

 

 

** Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων» (GDPR) [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 - σας ενημερώνουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που εισάγονται σε αυτή την αίτηση, θα χρησιμοποιηθούν  αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου (‘’INNONETS”).

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

 

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos AtzentaWorkingGroupA-1stRound_F524486348.pdf
velos AtzentaWorkingGroupA-1stSession_F1859196472.pdf
velos AtzentaWorkingGroupA-2ndRound_F1461565267.pdf
velos AtzentaWorkingGroupA-2ndSession_F800546299.pdf
velos AtzentaWorkingGroupA-3rdRound_F1069640038.pdf
velos AtzentaWorkingGroupA-3rdRound_F1091813838.pdf
velos Enimerotiko(2)_F1328412549.pdf
velos Prosklisi-WGA_F1248763486.pdf