ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Απόλυτα επιτυχής η ολοκλήρωση της Δράσης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» του ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
19/01/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 292668 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ύψους 930,935.67, ευρώ η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και η Διοίκηση είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τα μέλη του Επιμελητηρίου Κέρκυρας σχετικά με υπ’ αριθ. 151.856ΨΣ2785-Β Απόφαση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ η οποία  επιβεβαιώνει ότι:

  • Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της Πράξης ( 100.00% υλοποίησης των στόχων / δεικτών της πράξης), όπως αυτό αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης και επαληθεύτηκε η παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών της,
  • Ολοκληρώθηκε το συγχρηματοδοτούμενο οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που αποτυπώνεται στο ΟΠΣ,
  • και Ο Δικαιούχος (Επιμελητήριο Κέρκυρας) τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης της Πράξης και συμμορφώθηκε σε τυχόν συστάσεις ελέγχων / επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

 

Με την υλοποίηση της παρούσας δράσης υλοποιήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στην λειτουργία του Δημοσίου Φορέα του Επιμελητηρίου, συνέβαλε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των Επιχειρήσεων – μελών μας, αναπτύσσοντας βασικές υποδομές και  συνθήκες ευνοϊκές με στόχο την ανάπτυξη της Οικονομίας.

 

Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης επιτεύχθηκε η αναδιοργάνωση της λειτουργίας του Επιμελητηρίου και η ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών στην καθημερινή του λειτουργία και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του. Τέλος όλες οι υπηρεσίες και εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της δράσης είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και απευθύνονται στο σύνολο των επιχειρήσεων του Νομού. Με την συνεχή υποστήριξη των νέων αυτών υπηρεσιών με τον εμπλουτισμό περιεχομένου και τη λειτουργική υποστήριξη στοχεύουμε στην αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα του έργου.


 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική απόφαση της ΓΓΔΕ.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos 7Η3Ν465ΧΙ8-ΔΓΕ