ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον διαγωνισμό ''Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 2 έως 6 του έργου με το ακρωνύμιο INTRA''
12/08/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν γίνεται αποδεκτή η εγγυητική επιστολή συμμετοχής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  και το δικό του πρότυπο που χρησιμοποιεί για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Δεδομένου ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας και της ΕΕ οι εγγυητικές επιστολές που εκδίδει είναι αποδεκτές από το Επιμελητήριο Κέρκυρας για τον εν λόγω διαγωνισμό.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Γίνεται δεκτό και το πτυχίο ΤΕΙ ως  "πτυχίο πανεπιστημίου" όπως αναφέρεται σχετικά στο Άρθρο 10.2, Παράγραφος 2, Εδάφιο γ, στο τεύχος της διακήρυξης για τη διενέργεια του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 2 έως 6 του έργου με το ακρωνύμιο INTRA».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που δημιούργησε ο ΕΟΠΠΕΠ παρέχει τη βάση για την κατάταξη - στα επίπεδά του - όλων των τίτλων που χορηγούνται από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και την αντιστοίχισή τους στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.Σύμφωνα με αυτά τα παρεχόμενα στην Ελλάδα πτυχία κατατάσονται σε 8 επίπεδα και στο επίπεδο 6 ρητά αναφέρεται "...ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /ΤΕΙ)...". επομένως το πτυχίο ΤΕΙ είναι πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης και ισότιμο με πτυχίο πανεπιστημίου και άρα αποδεκτό.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
1x1
velos Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 2 έως 6 του έργου με το ακρωνύμιο INTRA (04/08/2014)