ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs» με ακρωνύμιο «ADRIATinn».
25/07/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs» με ακρωνύμιο «ADRIATinn» και συγκεκριμένα του WP 7 Action 7.3 με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις για το έργο ADRIATinn» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από εθνικούς πόρους, μετά από απόφαση της υπ’ αριθµ. Θ9/17ΔΕ/2-7-2014 συνεδρίασης  της ΔΕ και υπό την αίρεση έγκρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 2527/97, προσκαλεί   τους   ενδιαφερόμενους να   υποβάλουν  προτάσεις   για  τη   σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Δείτε συνημμένο αρχείο με την πρόσκληση.

 

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos ADRIATINN_PM_SCIENTIST_7_F760764581.3.pdf