ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο CETA Cross border electronic Exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand», με ακρωνύμιο «CETA»
25/07/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «CETA Cross border electronic Exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand», με ακρωνύμιο «CETA», και συγκεκριμένα του ΠΕ3- Δράση 3.4 με τίτλο:
«Δημιουργία τοπικών και διασυνοριακών δικτύων όλων των μικρών μη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ώστε να δημιουργηθεί  μια συνολική/ολοκληρωμένη εικόνα της προσφοράς μη ξενοδοχειακού τουρισμού »,  και της Δράσης 3.2  με τίτλο: «Καθορισμός Χάρτη Υπηρεσιών/ Χάρτη Εξυπηρέτησης με κριτήρια για τον προσδιορισμό/κατάταξη του προσφερόμενου διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος. » που εκτελούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από εθνικούς πόρους, μετά από απόφαση της υπ’ αριθµ. Θ5/17ΔΕ/2-7-2014 συνεδρίασης  της ΔΕ και υπο της αίρεση έγκρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 2527/97, προσκαλεί   τους   ενδιαφερόμενους να   υποβάλουν  προτάσεις   για  τη   σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Δείτε συνημμένο αρχείο με την πρόσκληση.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos CETA_IT_SCIENTIST_INVITE_3_F977589251.4_3.2-1-1.pdf