ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
01/12/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Έξη χιλιάδες Ευρώ (6.000€.), πλέον Φ.Π.Α. 23% χίλια τριακόσια ογδόντα ευρώ (1.380,00€) Σύνολο επτά χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ (7.380,00€).


Δείτε το επισναπτόμενο αρχείο...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
LOGISTIS_CONTRACT_CORFUCCI_2016_ver_F1313907339.1.pdf