ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ - περίληψη προκήρυξης για το διεθνή, ανοικτό διαγωνισμό της πράξης με τίτλο «Παξοί: Διαδικτυακές Ομιλίες Πολιτισμού»
25/02/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης:  
Η ιδέα για το έργο αφορά ένα σύγχρονο σύστημα με το οποίο οι χρήστες-πολίτες θα μπορούν αφενός να ενημερώνονται με προσωποποιημένο τρόπο για τα πολιτιστικά δρώμενα στην περιοχή τους και αφετέρου να δημιουργούν συνεργατικά και να μοιράζονται το δικό τους πολιτιστικό περιεχόμενο. Η πληροφορία θα πρέπει να  έχει γεωγραφική αναφορά και θα πρέπει να  παρουσιάζεται σε χάρτη της περιοχής, ενώ η διάθεση του περιεχομένου θα πρέπει να  γίνεται από πολλαπλά κανάλια, PC και smart devices. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης μπορεί όπου και να βρίσκεται να συλλέξει, να μεταδώσει και να αναζητήσει τις πληροφορίες που θέλει. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο ότι ο όρος πολιτισμός για τον σκοπό αυτής της πρότασης, ερμηνεύεται σε ένα πιο γενικό πλαίσιο απ’ ό,τι συνήθως. Σε αυτό το πλαίσιο πολιτισμός δεν σημαίνει μόνο ιστορία, μουσεία, μνημεία και τέχνες, αλλά και παράδοση, συνήθειες, καθημερινότητα, περιβάλλον, φύση. Η συνήθης λογιστική του παρερμηνεία διευρύνεται, ώστε να περιλαμβάνει όλα όσα κάνουν έναν τόπο ξεχωριστό και έναν πολιτισμό ζωντανό.
 
Επισυνάπτεται η Περίληψη
 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
20140220_PerilipsiDiakirixis_F1063052400.docx