ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
102576 /02-12-2013 Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού: «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από την παλιά πόλη της Κέρκυρας»
11/12/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή , με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό και  με κριτήριο τη συμφερότερη   προσφορά   βάσει της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ.   περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του ΠΔ 60/2007 ,   για την  προμήθεια ενός (1)  κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, αποτελούμενου από ρυμουλκό και ημιρυμουλκούμενο  όχημα, με κιβωτάμαξα του ημιρυμουλκούμενου   χωρητικότητος  55 – 60 m3 , και ενός (1) μικρού οχήματος μεταφοράς απορριμμάτων χωρητικότητας 2- 3 m3.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε  279.210,00 € (περιλαμβανομένου  ΦΠΑ 23 % ) . Η χρηματοδότηση προέρχεται από το  Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου. Η πίστωση βαρύνει τους Κ.Α 20.7132.001 και  20.7132.002   Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2013.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PERILIPSIDIAKIRYXISPRASINOUTAMEIOU2013_F370041932.doc