ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ
13/06/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Υπ΄αριθ. 3/2013 διακήρυξη του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά (επαναληπτικό) ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια δεκατεσσάρων (14) συσκευών ανίχνευσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων υψηλής πιστότητας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #252.000,00#€

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
8034-17-9-iemeADAM_F1105585142.pdf