ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Προμήθεια μπαταριών (CPV: 31440000-2), προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 2021.
29/09/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 8045/22/65970-1 από 28-09-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. με Α.Δ.Α.: 6Α4Γ46ΜΤΛΒ-ΥΙΑ, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μπαταριών προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 2021, εντός του ποσού των δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
03. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 707