ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τον σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Αγίων Σαράντα.
09/08/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για το σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Αγίων Σαράντα.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €34,320,000 εκατ. (πλέον ΦΠΑ) και η διάρκεια παραχώρησης σε 35 έτη.

Η υποβολή των προσφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2021 (12:00μμ), μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.app.gov.al.

Όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Α/Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας, στο σύνδεσμο: https://www.infrastruktura.gov.al/shpallje/. Προς διευκόλυνση και πληρέστερη ενημέρωσή σας, αποστέλλονται, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η προκήρυξη του διαγωνισμού, το τεύχος δημοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

 

Ο Προϊστάμενος κ.α.α.

 

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

Γραμματέας ΟΕΥ Α’

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
AS164 _2140_AirportSaranda
EN___DSK_SIA
KML_Planvendosje_pdf-1
SIA_TERM_OF_REFERENCES_EN