ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών
27/04/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Συνημμένα αρχεία:

Σ.Δ.  αντιδραστήρια εξετάσεων Παραμέτρων
Πήξεως(9ΗΡΑ4690ΒΞ-ΘΟΓ)(21PROC008521320)
Σ.Δ. αντισηπτικό χεριών(6ΡΒΗ4690ΒΞ-85Ζ)(21PROC008520087)
Σ.Δ. προμήθεια Χαρτιών Καταγραφικών(91ΙΠ4690ΒΞ-ΘΕΗ)(21PROC008519632)

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Σ.Δ. προμήθεια Χαρτιών Καταγραφικών(91ΙΠ4690ΒΞ-ΘΕΗ)(21PROC008519632)
Σ.Δ. αντισηπτικό χεριών(6ΡΒΗ4690ΒΞ-85Ζ)(21PROC008520087)
Σ.Δ. αντιδραστήρια εξετάσεων Παραμέτρων Πήξεως(9ΗΡΑ4690ΒΞ-ΘΟΓ)(21PROC008521320)