ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών
16/02/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση 5/21 του ΓΕΝ, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ρυμουλκούμενων στόχων για εκτέλεση Α/Α βολών.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
21PROC008136922 Πρόσκληση 5.21