ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14974-BMD, για το Έργο : «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)» - ΜΕΡΟΣ 1ο
20/11/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Α΄ Μέρος

 

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4879/13-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/12820/11-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS) » (IFB-CO-14974-BMD).

 

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 3η Φεβρουαρίου 2021.

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία 
(NU) 00. IFB-CO-14974-BMD-Book 0 - Covering Letter for Registery_v0.1
(NU) 01-IFB-CO-14974-BMD-Book I-Bidding Instructions
(NU) 02-IFB-CO-14974-BMD-Book I-Annexes
(NU) 03-IFB-CO-14974-BMD-Book I-Annex A-Bidding Sheets
(NU) 04-IFB-CO-14974-BMD-Book II-Part I-II- III Prospective Contract
20201013 IFB-CO-14974-BMD PDOGTN

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή