ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP2, για το Έργο : «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2» PART IΙ
20/11/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

B΄ Μέρος

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το δεύτερο μέρος από τα σχετικά με τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4880/15-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/6743/5-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2 » (IFB-CO-115049- NCOP2).

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 28η Ιανουαρίου 2021.

 

 2-IFB-CO-115049-NCOP2-Book I-Annex A-Bidding Sheets

 3_IFB-CO-115049-NCOP2-Book II-Contract Cover Sheet

4_IFB-CO-115049-NCOP2-Book II-Prospective Contract (with Part II)

5-IFB-CO-115049-NCOP2-Book I-Annex A-SSS

6_IFB-CO-115049-NCOP2 - SOW Annex A SRS - Interoperability Requirements

6_IFB-CO-115049-NCOP2 - SOW Annex A SRS - Main body System Requirements List

6_IFB-CO-115049-NCOP2 - SOW Annex A SRS - Non Functional Requirements

6_IFB-CO-115049-NCOP2 - SOW Annex B - Initial Training Requirements Analysis

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή