ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθεια οχημάτων Α.μεΑ.
21/09/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων Α.μεΑ., σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 25/09/2020.

Ενημερωθείτε σχετικά στο παρακάτω link:

https://thessaloniki.gr/leof_amea/

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή