ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Επαναληπτική Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια (4) μικρών λεωφορείων ΑμεΑ”, προϋπολογισμού δαπάνης 319.920,00€
31/08/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Παρακαλούμε δείτε στο παρακάτω link σχετικά με Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού, για προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων Α.μεΑ.

https://thessaloniki.gr/leof_amea/

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή