ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΣΤΗΝ Π ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
07/03/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού επαναληπτικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔΕ.05/18 για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) της Πολεμικής Αεροπορίας.

 

Δείτε το επισυαπτόμενο αρχείο της Προκήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 0518