ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα
Σύγχρονα εργαλεία και οδηγοι με σκοπό την υποστήριξη των μελών του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
31/03/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας συνεχίζοντας τις προσπάθειες του για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των ΜΜΕ σε ανταγωνιστικές και καινοτόμες πρακτικές, επιθυμεί να παράσχει στα μέλη του εργαλεία και οδηγούς με σκοπό την υποστήριξη τους στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  Με στόχο λοιπόν την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των μελών του παρουσιάζει  ένα  εξειδικευμένο οδηγό ο οποίος εκπονήθηκε από το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με αντικείμενο: "Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα".

 

Ο οδηγός για την «Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα» απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες θέλουν να καινοτομήσουν είτε σε επίπεδο προϊόντος/υπηρεσίας είτε σε επίπεδο διαδικασιών. Τα βασικά ερωτήματα στα οποία απαντάει ο οδηγός είναι τα εξής:

 1.Τι είναι καινοτομία, ποιες μορφές καινοτομίας υπάρχουν και ποια είναι τα οφέλη που μπορεί να προσδώσει σε μια επιχείρηση η υιοθέτηση της καινοτομίας;

2. Τι εμπόδια αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτομιών;

3. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να μεθοδεύσει τη διαδικασία της ανάπτυξης ή εισαγωγής μιας καινοτομίας;

4. Ποιους παράγοντες πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα μια επιχείρηση προκειμένου να αυξήσει την καινοτομικότητά της;

5. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να χρηματοδοτήσει τις καινοτομίες της;

 

 

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos odigos_kainotomos_F2130910772.pdf