ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024
01/03/2024
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

 

Το Επιμελητήριου Κέρκυρας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 εκτιμώμενης δαπάνης 11.455,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% αποφάσισε να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά – χαμηλότερη τιμή εφόσον πληρούνται οι όροι της παρούσας πρόσκλησης.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το τεύχος της πρόσκλησης.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ