ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
29/02/2024
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Τα Επιμελητήρια με βάση την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ62/17.04.2021)) οφείλουν να εφαρμόζουν σύστημα και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Ο Ν.4795/2021 (ΦΕΚ62/17.04.2021) ο οποίος τροποποιεί τον Ν.4270/2014, εγκαθιδρύεται “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα” και σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου συμπεριλαμβάνονται και τα Επιμελητήρια. Η περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4270/2014 (Α’ 143) αναφέρει το εξής: ΄΄Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α'314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του΄΄.

 

Κρίνεται αναγκαία η ανάθεση της υπηρεσίας του εξειδικευμένου αντικειμένου του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικό οικονομικό φορέα (έως την 31η Δεκεμβρίου 2024), ο οποίος διαθέτει Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή με εμπειρία στο αντικείμενο, έτσι ώστε να μεταδώσει τη γνώση και την εμπειρία του στο Επιμελητήριο Κέρκυρας και να είναι εφικτή η διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (Πρότυπο 1210.Α1).

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το τεύχος της πρόσκλησης.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ