ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
27/09/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Υλοποίηση έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Τρίτη,  4 Οκτωβρίου 2016

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ), Ακαδημίας 7, Αθήνα

 

H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και το Πολυτεχνείο Κρήτης, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων σας προσκαλούν στην ημερίδα "Υλοποίηση έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης" την οποία διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στις 4 Οκτωβρίου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια των ευρωπαϊκών έργων του προγράμματος HORIZON 2020,  EnPC‐INTRANS: «Capacity Building on Energy Performance Contractingin European Marketsin Transition», EPC+: «EnergyPerformance Contracting Plus» και TRUST‐EPC‐SOUTH: «Οικοδομώντας εμπιστοσύνη για την προώθηση επενδύσεων σε έργα ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή τομέα σε χώρες της Νότιας Ευρώπης».

 

Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που δύναται να συμβάλουν στην υλοποίηση έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης: φορείς λήψης αποφάσεων σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, ιδιοκτήτες/διαχειριστές κτιρίων, Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μηχανικούς, νομικούς, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, κτλ. Θα παρουσιαστούν οι δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των τριών ευρωπαϊκών έργων, ενώ θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις σε θέματα που αφορούν τα στάδια υλοποίησης έργων με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), καθώς και καινοτόμα εργαλεία και παραδείγματα καλής πρακτικής. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις από αντιπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών, που έχουν εμπλακεί σε κάποια απόμιαςΣΕΑ. Στόχος είναι η δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, για τις  ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις που θέτουν εμπόδια στην υλοποίηση έργων μέσω ΣΕΑ.

 

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, θα πραγματοποιηθούν τρείς παράλληλες ενότητες με ειδικό ενδιαφέρον. Στην Παράλληλη Ενότητα 3, η οποία συντονίζεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές ενεργειακής αναβάθμισης μέσω ΣΕΑ, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή όλων των παρευρισκομένων. Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα απευθύνει επίσης πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα του TRUST‐EPC‐SOUTH, που αφορά την υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης μέσω ΣΕΑ σε κτίρια του ιδιωτικού τριτογενούς τομέα (τουρισμός, υγεία, υπηρεσίες). Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά τη διάρκεια της Παράλληλης Ενότητας 3, στην οποία σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε.  

 

Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την αποστολή της δήλωσης συμμετοχής σας (συνημμένο αρχείο) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου  2016, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Κα. Μαρία Φράγκου, maria.frangou@enveng.tuc.gr.

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
EPC Workshop_EBEA
Invitation_TRUST EPC