ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  RSS 2.0 

1x1
velos ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΜΕ ΤΗΝ LIVING PROSPECTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ INNONETS (24/08/2020)
velos ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ICONWOMEN (24/08/2020)
velos ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕ (24/08/2020)
velos ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE - SOFTWARE) (24/08/2020)
velos ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (24/08/2020)
velos ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (24/08/2020)
velos ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (24/08/2020)
velos ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020. Σχετ.: Ν. 4305/2014 (12/08/2020)
velos ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020. Σχετ.: Ν. 4305/2014 (22/07/2020)
velos ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020. Σχετ.: Ν. 4305/2014 (22/07/2020)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››