ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  RSS 2.0 

1x1
velos ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021. Σχετ.: Ν. 4305/2014 (30/03/2021)
velos ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020. Σχετ.: Ν. 4305/2014 (01/02/2021)
velos ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020. Σχετ.: Ν. 4305/2014 (12/01/2021)
velos ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020. Σχετ.: Ν. 4305/2014 (23/11/2020)
velos ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (18/11/2020)
velos ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (18/11/2020)
velos ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 (02/11/2020)
velos ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ - ΑΝΕΤΕΚ ΕΤΟΥΣ 2018 (02/11/2020)
velos ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020. Σχετ.: Ν. 4305/2014 (02/10/2020)
velos ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020. Σχετ.: Ν. 4305/2014 (10/09/2020)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››