ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  RSS 2.0 

Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 07/24 του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών CHASSIS ELECTRICAL LRU4, Α/Φ CL-415 (O/N 24EA13)

Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 07/24 του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών CHASSIS ELECTRICAL LRU4, Α/Φ CL-415 (O/N 24EA13)   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 45 / 2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 45 / 2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξης του Υπ' Αριθ: 50/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξης του Υπ' Αριθ: 50/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξης του Υπ' Αριθ: 51/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξης του Υπ' Αριθ: 51/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 52/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 52/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 53/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 53/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 37/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 37/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 38/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 38/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 39/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 39/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 40/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 40/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 41/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 41/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 43/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 43/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 44/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 44/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 45/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 45/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 42/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 42/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 46/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 46/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 47/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 47/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 48/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 48/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 49/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 49/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του υπ΄ αριθμ. 61/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας

Διακήρυξη του υπ΄ αριθμ. 61/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
1x1
velos Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 32/24 Διαγωνισμού (18/06/2024)
velos Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 33/24 Διαγωνισμού (18/06/2024)
velos Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 34/24 Διαγωνισμού (18/06/2024)
velos Διακήρυξη του Υπ' Αριθ. 35/24 Διαγωνισμού (18/06/2024)
velos Διακήρυξης του Υπ Αριθ: 36/24 Διαγωνισμού (18/06/2024)
velos ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΥΠ) 05/24 - ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΝΩΠΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΑΤΑ - 111ΠΜ (18/06/2024)
velos ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2024 (18/06/2024)
velos Διακήρυξη του υπ΄ αριθμ. 14/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας (17/06/2024)
velos Συμβάσεις - Διαγωνισμοί [Ανακοίνωση Διακήρυξης του υπ΄ αριθμ. 62/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας (17/06/2024)
velos Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/24 (17/06/2024)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››