ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  RSS 2.0 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 05/24

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 05/24   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (15/07/2024)

περισσότερα »
1x1

Διενέργεια Διαγωνισμού Δ.03/24

Διενέργεια Διαγωνισμού Δ.03/24   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (15/07/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 32/24

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 32/24 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Καθετήρες) για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (15/07/2024)

περισσότερα »
1x1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/2024    ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (11/07/2024)

περισσότερα »
1x1

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Κλιματιστικά Μηχανήματα

Συμμετοχή σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Κλιματιστικά Μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου προς κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου, τεσσάρων τύπων: 1) 9000 BTU/h, 2) 12000 BTU/h, 3) 18000 BTU/h και 4) 24000 BTU/h.    Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών είναι δυνατή από την ανάρτηση τους στο ΕΣΗΔΗΣ  "www.promitheus.gov.gr ->πεδίο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις" ή https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation/public/view/28629).  Μοναδικός Κωδικός Δ..... (10/07/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ' αρ. 24/2024 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ' αρ. 24/2024 Διαγωνισμού.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (27/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 54/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 54/24 Διαγωνισμού.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 55/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 55/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 56/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 56/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 57/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 57/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 58/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 58/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 59/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 59/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/06/2024)

περισσότερα »
1x1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8Α/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8Α/2024     ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 07/24 του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών CHASSIS ELECTRICAL LRU4, Α/Φ CL-415 (O/N 24EA13)

Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 07/24 του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών CHASSIS ELECTRICAL LRU4, Α/Φ CL-415 (O/N 24EA13)   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 45 / 2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 45 / 2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξης του Υπ' Αριθ: 50/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξης του Υπ' Αριθ: 50/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξης του Υπ' Αριθ: 51/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξης του Υπ' Αριθ: 51/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 52/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 52/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 53/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 53/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 37/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 37/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
1x1
velos Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 38/24 Διαγωνισμού (20/06/2024)
velos Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 39/24 Διαγωνισμού (20/06/2024)
velos Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 40/24 Διαγωνισμού (20/06/2024)
velos Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 41/24 Διαγωνισμού (20/06/2024)
velos Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 43/24 Διαγωνισμού (20/06/2024)
velos Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 44/24 Διαγωνισμού (20/06/2024)
velos Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 45/24 Διαγωνισμού (20/06/2024)
velos Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 42/24 Διαγωνισμού (20/06/2024)
velos Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 46/24 Διαγωνισμού (20/06/2024)
velos Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 47/24 Διαγωνισμού (20/06/2024)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››