ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  RSS 2.0 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/2024    ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (11/07/2024)

περισσότερα »
1x1

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Κλιματιστικά Μηχανήματα

Συμμετοχή σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Κλιματιστικά Μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου προς κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου, τεσσάρων τύπων: 1) 9000 BTU/h, 2) 12000 BTU/h, 3) 18000 BTU/h και 4) 24000 BTU/h.    Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών είναι δυνατή από την ανάρτηση τους στο ΕΣΗΔΗΣ  "www.promitheus.gov.gr ->πεδίο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις" ή https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation/public/view/28629).  Μοναδικός Κωδικός Δ..... (10/07/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ' αρ. 24/2024 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ' αρ. 24/2024 Διαγωνισμού.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (27/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 54/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 54/24 Διαγωνισμού.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 55/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 55/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 56/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 56/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 57/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 57/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 58/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 58/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 59/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 59/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/06/2024)

περισσότερα »
1x1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8Α/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8Α/2024     ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 07/24 του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών CHASSIS ELECTRICAL LRU4, Α/Φ CL-415 (O/N 24EA13)

Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 07/24 του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών CHASSIS ELECTRICAL LRU4, Α/Φ CL-415 (O/N 24EA13)   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 45 / 2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 45 / 2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξης του Υπ' Αριθ: 50/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξης του Υπ' Αριθ: 50/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξης του Υπ' Αριθ: 51/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξης του Υπ' Αριθ: 51/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 52/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 52/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 53/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 53/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 37/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 37/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 38/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 38/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 39/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ' Αριθ: 39/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 40/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ Αριθ: 40/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/06/2024)

περισσότερα »
1x1
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
1x1
velos Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 36/2024 του 424 ΓΣΝΕ. (25/04/2024)
velos ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 15/2024 (25/04/2024)
velos Υπ΄ Απιθμ. 18/2024 Διακήρυξης Διαγωνισμού (25/04/2024)
velos Διακήρυξη του Υπ΄Αριθμ: 23/24 Διαγωνισμού (25/04/2024)
velos ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8/2024 (24/04/2024)
velos Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 22/24 Διαγωνισμού (24/04/2024)
velos Διακήρυξη του υπ΄αριθμ. 31/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας (άρθρο 27 του ν.4412/2016) για την Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (18/04/2024)
velos Διακήρυξη υπ' αριθμ. 18/24 για την Προμήθεια Συστήματος Νευροπλοήγησης της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ με Ανταλλαγή του Υπάρχοντος Συστήματος (18/04/2024)
velos Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (17/04/2024)
velos Διαγωνισμός για την Πλύση Ακάθαρτου Ιματισμού του 251ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 347664) (Επαναληπτικός του Διαγ/σμού Δ.31/23). (17/04/2024)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››