ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Επιχειρηματικότητα 360 (Ν. 4887/2022)
25/01/2023
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 anaptyxiakos-nomos-2022_F390098266.jpg

 

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη  (ν.4887/2022).

 

Η αίτηση υπαγωγής αφορά την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων σε σημαντικούς τομείς της εθνικής οικονομίας τα οποία δεν εμπίπτουν στις λοιπές ειδικές κατηγορίες. 

 

Ενδεικτικά, στο εν λόγω καθεστώς μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές, στην ανακύκλωση, στη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο, στη δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων, στη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν φορείς επενδύσεων οι οποίοι  είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 

•Εμπορική εταιρεία,

•Συνεταιρισμός,

•Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ. Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),

•Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,

•Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 25.

 

Στο εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων δεν μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν στους κλάδους:

της αγροδιατροφής - πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, τουριστικών επενδύσεων, εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 1.000.000 ευρώ

Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ

Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ

Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ

Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς,    τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών, τις Οργανώσεις Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.

 

  • Θα χρειαστείτε είτε:                                                  

  • Ø  τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet του νόμιμου εκπροσώπου

  • Ø  τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet

  • Ø  να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην οικεία προκήρυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

 

Είσοδος χρήστη μέσω της εφαρμογής https://opsan.mindev.gov.gr/

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ από 09 Ιανουαρίου έως 10 Απριλίου 2023.

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες 

Γραφείο ενημέρωσης Επιμελητηρίου Κέρκυρας, αρμόδιο στέλεχος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα, τηλ. 2661081026 εσωτ. 5, email: kerkyra@diaxeiristiki.gr.

 

 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης.

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή