ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
30/11/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

 1_F123419442.GEN-NEA-EPAnEK.jpg

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας ενημερώνει ότι ξεκινά η Δράση «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» του ΕΠΑνΕΚ. Η πλατφόρμα του προγράμματος θα ανοίξει στις 11 Δεκεμβρίου για υποβολή αιτήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και τα αιτήματα του τεχνικού κόσμου –ιδιαίτερα από τη Βόρειο Ελλάδα- τα συναρμόδια Yπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνουν την εκκίνηση του προγράμματος, με δυο προσαρμογές:

 

Α) αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα έναρξης υποβολής των αιτήσεων ανά Περιφέρεια, ανακοινώνεται ότι η σχετική διαδικασία θα ξεκινήσει 10 μέρες αργότερα, σε σύγκριση με τον έως τώρα προγραμματισμό που προέβλεπε έναρξη της διαδικασίας υποβολής στις 30 Νοεμβρίου. Το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας και της Θεσσαλίας -όπου τα προβλήματα με τον κορωνοϊό είναι εντονότερα- θα μετατεθεί στο τέλος.

 

Το νέο χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Περιφέρεια - Έναρξη υποβολής αιτήσεων

    Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 11.12.2020

    Αττικής 14.12.2020

    Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 16.12.2020

    Δυτικής Ελλάδας 18.12.2020

    Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου 21.12.2020

    Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 11.01.2021

    Δυτικής Μακεδονίας 13.01.2021

    Κεντρικής Μακεδονίας 15.01.2021

    Θεσσαλίας 20.01.2021

 

Πολυκατοικίες 18.01.2021

 

Β) Το απαιτούμενο από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικοδομικής άδειας ή Βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια υπεύθυνη δήλωση, με σχετική αλλαγή που θα γίνει στο πληροφοριακό σύστημα. Η κατάθεση του πιστοποιητικού καθίσταται υποχρεωτική σε επόμενο βήμα της διαδικασίας, ως προϋπόθεση υπαγωγής.

 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 896,75 εκατ. ευρώ. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 692 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ (εκ των οποίων ο προϋπολογισμός των 92 εκ ευρώ αφορά τους πόρους του «Ταμείου Εξοικονομώ II»), 34 εκ ευρώ από το εθνικό ΠΔΕ, 170,75 εκ ευρώ από τα ΠΕΠ.

 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 

Συνημμένα Αρχεία

-          Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης

-          Παραρτήματα Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης

-          Παράρτημα ΙΙΙ (σε μορφή word)

 

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και

Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
20201116_Odhgos_Efarmogis_Exoikonomo__Aytonomo_F1243472482.pdf
20201116_Pararthmata_F1419680253.pdf
20201118_PararthmaExoikonomo_Aytonomo_F839879645.doc