ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INNONETS
12/10/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Καινοτομία στην Αγροδιατροφή, Διασυνοριακή Συνεργασία, Ορθολογική Κατανάλωση, Κυκλική Οικονομία και Βιωσιμότητα στην τελική εκδήλωση του έργου InnoNets

 

LOGO_F2137078911.png

Η πρωτοβουλία διεξάγεται διαδικτυακά, στις 14 Οκτωβρίου (ώρα 15:00 CET) και διοργανώνεται από την Περιφέρεια της Απουλίας και την ARTI, με όλους τους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου INNONETS, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020.

 

 

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου2020 (ώρα 15.00 – 17.00 CET) θα διεξαχθεί διαδικτυακά η τελική εκδήλωση και συνέντευξη τύπου του έργου InnoNets – Καινοτόμα Δίκτυα στον Αγροδιατροφικό τομέα.

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, διοργανώνεται από την Περιφέρεια Απουλίας - Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης, εταίρος του έργου, με την υποστήριξη του Περιφερειακού οργανισμού Απουλίας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας (ARTI) και της InnovaPuglia, και σε συνεργασία με όλους τους εταίρους του έργου, συγκεκριμένα την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Επικεφαλής Εταίρος), το Πολυτεχνείο του Μπάρι, το Επιμελητήριο Κέρκυρας, την Περιφερειακή Ένωση Συνεταιρισμών της Απουλίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στα δύο χρόνια υλοποίησης του έργου, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Η πρωτοβουλία θα αποτελέσει επίσης ευκαιρία για συζήτηση πάνω στην καινοτομία του Αγροδιατροφικού τομέα και ιδίως για τη ορθολογική κατανάλωση, την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα, μέσω τριών θεματικών συνεδριών: «Ορθολογική κατανάλωση και τοπικές πρακτικές αγροδιατροφής», «Κυκλική οικονομία τροφίμων και στρατηγικές περιφερειακής βιωσιμότητας», «Μεσογειακή διαπεριφερειακή δικτύωση και πράσινη συμφωνία της ΕΕ». 

Ο κύριος στόχος του έργου InnoNets είναι η προώθηση της εδαφικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Απουλίας (Ιταλία) και της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων (Ελλάδα) στον αγροδιατροφικό τομέα, με επίκεντρο τις διαδικασίες για τη διευκόλυνση της καινοτομίας υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε συνέχεια των θεματικών εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν ερευνητικοί οργανισμοί, ΜΜΕ, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνία των πολιτών.

Η έναρξη της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Crescenzo Antonio Marino, διευθυντή του τμήματος Έρευνας, καινοτομίας και θεσμικής ικανότητας της περιφέρειας της Απούλιας και τον κ. Gianfranco Gadaleta, συντονιστή της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Στην συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ιονίων Νήσων κ. Κωνσταντίνος  Καποδίστριας από την Π.Ι.Ν. (Επικεφαλής εταίρος του έργου InnoNets) θα εστιάσει στην καινοτομία και την διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της αγροδιατροφής. Στη συνέχεια, η κα Valeria Patruno (Περιφέρειας της Απουλίας / Περιφερειακός οργανισμός Απουλίας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας), ο κ. CarmeloM. Torre (καθηγητής του Πολυτεχνείου του Μπάρι), ο κ. Νικόλαος Χειρδάρης (αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας), ο κ. Παύλος Φιλιππίδης (εξωτερικός εμπειρογνώμονας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας) και η κα Katia De Luca  (Αγροδιατροφικό συνεταιρισμό Legacoop της Απουλίας), θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου και στη συνέχεια θα υπάρξει χώρος για ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Η εκδήλωση θα συντονίζεται από τον κ. Carlo Gadaleta Caldarola, Υπεύθυνος έργων του Περιφερειακού οργανισμού Απουλίας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Μετά την ολομέλεια, η εκδήλωση θα συνεχιστεί με τρεις ταυτόχρονες θεματικές συνεδρίες. Η πρώτη θεματική συνεδρία, «Ορθολογική κατανάλωση και τοπικές αγροδιατροφικές πρακτικές», συντονίζεται από τον κ. Alessandro Bonifazi εκ μέρους του Πολυτεχνείου Μπάρι και του κ. Παύλου Φιλιππίδη, εξωτερικού εμπειρογνώμονα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας. Ο κ. Αλέξανδρος Παπαχατζής, Γεωπόνος και καθηγητής Δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα παρουσιάσει καινοτόμες πρακτικές βιώσιμης αγροτικής παραγωγής, ενώ στην συζήτηση θα συμμετέχει και ο κ. Francesco Scorza, καθηγητής του Πανεπιστημίου Basilicata (Συνεργαζόμενος Εταίρος στο έργο InnoNets του Πολυτεχνείου του Μπάρι).

Στη δεύτερη θεματική συνεδρία, «Κυκλική οικονομία τροφίμων και στρατηγικές περιφερειακής βιωσιμότητας», συντονίζεται από τη κα. Valeria Patruno του Περιφερειακού Οργανισμου Απουλίας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας και τον κ. Gaetan oGrasso της InnovaPuglia, θα παρευρεθούν ο κ. Γεώργιος Δ. Αντωνίου, ειδικός στις περιβαλλοντικές πολιτικές και στην διαχείριση, η κα. Carmela Cotrone, Περιφέρεια Καμπανία, επικεφαλής του έργου Interreg MEDMD.Net και ο κ. Marco Costantino, του Avanzi Popolo 2.0.

Στην τρίτη θεματική συνεδρία «Μεσογειακή διαπεριφερειακή δικτύωση και πράσινη συμφωνία της ΕΕ», θα συμμετέχουν η κα Caterina De Lucia του Πανεπιστημίου Foggia (για το Legacoop) και η κα Μαρία Γουναρά, σύμβουλος ανάπτυξης της Epsilon και μέλος της τεχνικής βοήθειας (για την Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων) με τη κα Μαρία Βρασίδα, του ΕΟΕΣ - Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας, τον κ. Roberto Paladini από την InnovactionSoc.Coop. - εταιρεία που ασχολείται με την κοινοτική κομποστοποίηση και βιώσιμες διαδικασίες και τον Αθανάσιο Έξαρχο, σύμβουλο τοπικής ανάπτυξης.

Η προθεσμία εγγραφής των συμμετεχόντων είναι η Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 10.00 CET  [σε αυτόν τον σύνδεσμο], επιλέγοντας επίσης μία από τις τρεις θεματικές συνεδρίες. Μετά την εγγραφή, οι συμμετέχοντες θα λάβουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης.

Για την συμμετοχή δημοσιογράφων στην συνέντευξη τύπου, θα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση segreteria@spazioeventi.org έως τις 14 Οκτωβρίου στις 10.00 CET, με την ένδειξη του ονόματος και του επωνύμου, το email που θα ενεργοποιηθεί για σύνδεση, τον αριθμό αναγνώρισης δημοσιογράφου και την εφημερίδα.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

ARTI – Περιφερειακός οργανισμός Απούλιας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας:  

+39 080 96.74.217- 219 comunicazione@arti.puglia.it 

Κοινή Γραμματεία Προγράμματος Interreg Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020:

Υπεύθυνος επικοινωνίας: CarmelaSfregolapress@greece-italy.eu

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:

Έψιλον Σύμβουλοι Ανάπτυξης- Τεχνική βοήθεια Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Επικεφαλής εταίρος) 

info@epsilondev.gr

 

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
velos InnoNets_final conference_1410