ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΑΝΕΤΕΚ) για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 για το εγκεκριμένο έργο “Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises” –ICON WOMEN.
12/05/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΑΝΕΤΕΚ)  για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 για το εγκεκριμένο έργο “Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises” –ICON WOMEN.
 
 
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
2_F316418180.1ICONWOMEN_CORFUCCI-ANETEK_TENDER-2-WP3-WP4.pdf